Familieraad van Lentis

Ernstige psychische problemen zijn niet alleen voor iemand die dit overkomt ontwrichtend en verdrietig, zij hebben ook hun weerslag op de kring van familieleden, vrienden en andere naastbetrokkenen.
Als naastbetrokkene van iemand met psychiatrische problematiek vind je in eigen omgeving vaak weinig begrip voor deze draaglast. In de contacten met hulpverleners gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar de patiënt.
Naastbetrokkenen worden vaak wel als “partners in de zorg” gezien, maar niet als mensen die zelf ook zorg en aandacht nodig hebben.

De Centrale Familieraad behartigt de belangen van de naastbetrokkenen van cliënten/patiënten van Lentis. De Centrale Familieraad is ook het overkoepelend orgaan van de Familieraden die door de zorggroepen zijn ingesteld. De Centrale Familieraad wil zijn doel bereiken door:  

  • het beleid van Lentis kritisch te volgen, knelpunten te signaleren en aanbevelingen te doen voor de oplossing daarvan
  • regelmatig contacten te onderhouden met de Raad van Bestuur en medewerkers van Lentis
  • het functioneren van de Familieraden te ondersteunen.

De Centrale Familieraad Lentis is een levendige, actieve raad die zich inzet voor naastbetrokkenen van personen met psychiatrische problematiek. De Centrale Familieraad is de formele gesprekspartner van de Raad van Bestuur. Naast deze Centrale Familieraad, heeft elke zorggroep een eigen Familieraad (die uiteraard gelinkt is met de Centrale Familieraad).

Vragen? 
U kunt een kaartje opsturen in een portvrije envelop naar:
Centrale Familieraad Lentis,
Antwoordnummer 460,
9470 WG Zuidlaren.
(Graag naam, adres, woonplaats, telefoon en e-mail vermelden)

Contactgegevens Centrale Familieraad
De Familieraad Lentis wordt ondersteund door Diny Eleveld, bestuurssecretariaat Lentis. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 050 409 7585.

Adres:
E6
9471 KA Zuidlaren

Mail centralefamilieraad@lentis.nl

Lentis tweets

Contact

Algemene contactgegevens

Postbus 128
9470 AC Zuidlaren
Telefoon 088 114 00 00
Fax 050 409 57 95 

Alle bezoekadressen

Informatieservice

Cliënten, verwijzers, naasten, studenten en anderen die iets willen weten over de geestelijke gezondheidszorg kunnen terecht bij de Informatieservice Lentis:
informatieservice@lentis.nl