Dementie: Soorten dementie

Lewy body dementie

De naam Lewy Body ziekte is ontleend aan de typische veranderingen die optreden in de hersenen. Lewy bodies zijn abnormale inkapselingen van eiwit-bevattend materiaal in hersencellen. De theorie is dat deze eiwitten worden afgezet als een hersencel gevaar loopt. Bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een giftige stof. Lewy Bodies komen ook voor in de hersenen van mensen met Parkinson en met de ziekte van Alzheimer. Daarom lijkt Lewy body dementie daar veel op.

Kenmerken van Lewy body

Lewy Body dementie wordt gekenmerkt achteruitgang in het geestelijk functioneren. Maar ook door (Parkinson-achtige) verschijnselen zoals trillen, stijfheid, langzame beweging, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen. Mensen met Lewy Body dementie zijn overgevoelig voor bepaalde medicijnen (anti-psychotica of neuroleptica genoemd), zoals Haldol.

Ziekteverloop

In het begin van de ziekte zijn ziekteverschijnselen meestal in lichte mate aanwezig. Problemen als aandachtsstoornissen vallen vooral op. Ook zijn er vaak benoemproblemen, maar het geheugen en het uitvoeren van handelingen blijven meestal lange tijd goed. Al vroeg in het ziekteproces kunnen visuele hallucinaties (dingen zien, die er niet zijn) optreden, waardoor de dementie niet altijd gemakkelijk te herkennen is. De mate van ziekteverschijnselen varieert sterk van dag tot dag. Veel mensen met Lewy body dementie maken vaak perioden van verwardheid door. Ook komen andere symptomen van geestelijke achteruitgang voor zoals depressiviteit en wanen. 

Lentis tweets

Contact

Algemene contactgegevens

Postbus 128
9470 AC Zuidlaren
Telefoon 088 114 00 00
Fax 050 409 57 95 

Alle bezoekadressen

Informatieservice

Cliënten, verwijzers, naasten, studenten en anderen die iets willen weten over de geestelijke gezondheidszorg kunnen terecht bij de Informatieservice Lentis:
informatieservice@lentis.nl