Centrum Integrale Psychiatrie krijgt keurmerk TOPGGz

Geplaatst op 16 oktober, 2020

Van controversiële pionier naar toonaangevende innovator in de GGZ

Het bestuur van de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) kende op 12 oktober het TOPGGz-keurmerk toe aan het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis voor de komende vier jaar.

Het CIP richt zich op volwassenen met ernstige chronische angst- en stemmingsstoornissen. De focus ligt op symptomatisch, maatschappelijk én persoonlijk herstel, vanuit een op positieve gezondheid en veerkracht gerichte aanpak.

TOPGGz-keurmerk

TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij hoogspecialistische patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht.

Deze afdelingen (expertisecentra) bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Naar schatting 5% van alle patiënten in de Nederlandse ggz heeft een hoogspecialistische zorgvraag. Door het keurmerk is het voor patiënten en verwijzers zichtbaar welke afdelingen deze erkende hoogspecialistische geestelijke gezondheidszorg leveren en voor welke doelgroep.

Strenge criteria

Aan toekenning van het keurmerk gaat een zeer uitgebreide visitatieprocedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op strenge criteria op het gebied van hoogspecialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, landelijke commissie.

Trots op het CIP

Het CIP en Lentis zijn bijzonder verheugd over de toekenning van het keurmerk. Arien Storm, psychiater en lid raad van bestuur van Lentis: “We zijn bijzonder trots op het CIP. Deze afdeling biedt uitstekende zorg voor een doelgroep met zeer complexe en/of chronische angst- en stemmingsstoornissen. Ze gaan daarbij moeilijke en controversiële onderwerpen niet uit de weg. De werkwijze en methoden die het CIP heeft ontwikkeld, hebben hun weg gevonden door onze organisatie en daar hebben we allen veel profijt van. Voorbeelden zijn mindfulness, compassie en het Lentis Leefstijl programma”.

Erkenning

Rogier Hoenders, psychiater, oprichter en boegbeeld van het CIP: “We zijn erg blij met deze erkenning door TOPGGz. Waar wij 15 jaar geleden nog wel eens kritiek kregen op onze aanpak, zien we dat onderwerpen als leefstijl, natuurlijke middelen, zingeving en integrale geneeskunde (inter)nationaal steeds meer navolging krijgen in de zorg. Dit komt onder meer door de uitkomsten van innovatie en wetenschappelijk onderzoek, door de behoeften van patiënten, doordat medische informatie overal op internet beschikbaar is en door de veranderende tijdgeest”.

“Onze afdeling biedt patiënten met ernstige chronische klachten, waarbij een richtlijn conforme aanpak onvoldoende heeft opgeleverd, hoogspecialistische behandeling.

Naast reguliere geneeskundige interventies maken een gezonde leefstijl en het gebruik van uitsluitend wetenschappelijk bewezen effectieve natuurlijke middelen deel uit van het behandelaanbod. Complementaire zorg wordt door onze afdeling niet geboden. De innovatieve interventies die op onze afdeling worden aangeboden zijn of worden altijd wetenschappelijk onderzocht. Uitgangspunt van onze afdeling is een open gesprek met onze patiënten over hun ideeën, wensen en behoeften om hen op zorgvuldige wijze te kunnen begeleiden en in gezamenlijk overleg te komen tot de meest optimale behandeling”.

 

Feedback