‘De professional in een e-community’, thesis Lentispsychiater en manager Arien Storm

Psychiater Arien Storm
Geplaatst op 25 juni, 2018

Arien Storm, manager en psychiater bij Volwassenen Psychiatrie Lentis is afgestudeerd als MHBA (Master of Health Business Administration) aan de Erasmusuniversiteit. In haar thesis gaat ze in op de professional in een e-community in de geestelijke gezondheidszorg.

Storms onderzoek gaat over een toekomst waarin we professioneel steeds meer digitaal verbonden raken. Arien Storm: “De thesis kijkt vooruit en poogt een blik in de toekomst te bieden. Ik construeer eerst een beeld van hoe de digitale omgeving in de zorg en in het bijzonder een e-community zich zou kunnen ontwikkelen. Vervolgens kijk ik aan de hand van een klantreis wat er van een professional wordt gevraagd. Daarnaast heb ik 13 professionals geïnterviewd die al in een digitale omgeving werken, zoals de mensen die werken bij 113.nl.”

Relatie professional en cliënt horizontaler

“In een digitale omgeving komt een cliënt veel anoniemer binnen. Het vraagt van een professional dat deze heel veel vaardigheden ontwikkelt om echt door te vragen, aan te sluiten en te motiveren. Een cliënt heeft door de anonimiteit immers veel meer regie in het wel of niet in contact blijven. De professional komt daardoor meer in de rol van co-creator, coach en wegwijzer en de relatie wordt horizontaler”, aldus Arien.

Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Arien constateert dat professionals die in een digitale omgeving werken steeds meer merken dat de grenzen die een organisatie normaal creëert gaan vervagen. Ze worden meer aangesproken op hun eigen persoonlijke rol, het hanteren van hun eigen balans en het navigeren tussen hun professionele kennis en het inzetten van ervaringskennis. Het vraagt van een professional dat deze veel aandacht heeft voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Meer informatie

Ariens masterthesis is inmiddels gepubliceerd. Heb je vragen of opmerkingen aan Arien? Stel die dan via de mail.