Hoe gaat Lentis om met aanleveren gegevens aan NZa?

Geplaatst op 28 juli, 2022

In de media is onrust ontstaan over de verplichte aanlevering van data aan de NZa als toezichthouder. Ook in onze organisatie levert dat veel vragen op. De branchevereniging van de Nederlandse ggz heeft hier inmiddels op gereageerd en ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een en ander uitgelegd.

Waarom worden gegevens opgevraagd door de NZA?
Het verzamelen van gegevens wordt gedaan om beter zicht te krijgen op hoeveel zorg patiënten met ongeveer dezelfde problematiek nodig hebben. Dit wordt de zorgvraagtypering genoemd. Met een goede zorgvraagtypering wordt duidelijk wat er nodig is om bepaalde groepen patiënten goed te helpen en dit financieel mogelijk te maken. Lees meer hierover in dit artikel van De Nederlandse ggz.

Reactie NZa
De NZa reageert als volgt op de onrust die is ontstaan: “De NZa verzamelt deze gedepersonaliseerde informatie zo dat die niet te herleiden is naar een individuele patiënt. Alleen als we deze data zouden koppelen aan andere datastromen zou het mogelijk kunnen zijn deze wel te herleiden. Onze processen zijn zo ingericht dat dit niet zal gebeuren. Zorgverzekeraars krijgen geen inzicht in de antwoorden op alle zorginhoudelijke vragen.

Patiënten hebben altijd de mogelijkheid om via een privacyverklaring bij hun behandelaar aan te geven dat zij bezwaar hebben tegen het aanleveren van informatie. Behandelaren leveren dan een aantal informatie-elementen over die patiënt niet aan.

In dit artikel de volledige reactie van het NZa.

Hoe gaat Lentis hiermee om?
Voor wat betreft de situatie binnen Lentis is het nu zo dat wij geen gegevens aanleveren aan de NZa, omdat dat om technische redenen niet mogelijk is. Het is de verwachting dat dat pas in het 3e kwartaal van 2022 mogelijk is. Uiteraard volgen wij ook de besprekingen en afspraken tussen onze brancheorganisatie en de NZa.

Bezwaar maken tegen gegevens aanleveren
Patiënten die bezwaar hebben tegen de aanlevering van gegevens, kunnen dit via een privacyverklaring aangeven. Vraag hiernaar bij uw behandelaar. Meer informatie over het bezwaar vindt u ook in dit artikel van de NZa.