Inspectie geeft Lentis een ‘aanwijzing’ voor Kliniek Groningen

Geplaatst op 5 juni, 2019

Lentis moet op korte termijn een aantal verbeteringen tot stand brengen in de Kliniek Groningen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Lentis daartoe een ‘aanwijzing’ gegeven. De inspectie heeft deze maatregel opgelegd na een toezichtbezoek aan de kliniek. Daarin werd geconstateerd dat de zorg in de kliniek niet voldoet aan de normen die daarvoor landelijk gelden. Alle betrokkenen maakten zich al enige tijd zorgen over de patiëntenzorg in de kliniek. Ondanks de grote inzet en betrokkenheid van de medewerkers waren deze problemen niet weg te krijgen. Daarbij speelt onder ander andere toename van de werkdruk door personeelstekort een rol. De betrokken leidinggevenden realiseerden zich dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om de zorg weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. Daarom heeft de Raad van Bestuur de inspectie gevraagd om zich een oordeel te vormen over de patiëntenzorg in de kliniek Groningen.

Op korte termijn maatregelen

De inspectie draagt Lentis op om binnen één en drie maanden verbeteringen te realiseren op het gebied van personeel en dossier. Zo moet elke nieuwe patiënt zo snel mogelijk een lichamelijk onderzoek krijgen en moet er in het dossier een actueel behandelplan zijn opgenomen. Ook moet er aantoonbaar worden gewerkt met de meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling. Verder draagt de inspectie op dat er een goed scholingsplan komt voor de medewerkers en dat er uitvoering wordt gegeven aan het eenduidig werken volgens de richtlijnen, protocollen en werkinstructies. Verder moet het aantal zorgverleners en hun disciplines worden afgestemd op het aantal patiënten en hun problematiek.

Vertrouwen

De Raad van Bestuur realiseert zich dat het moeilijke tijden zijn voor de medewerkers van de kliniek, die zich inzetten voor herstel van goede patiëntenzorg en een beter werkklimaat. Zij beseft ook dat de Ondernemingsraad, de Cliëntenraden en de Familieraad steeds hun zorgen en betrokkenheid naar voren hebben gebracht. Het probleem klemt, omdat Lentis er wil zijn voor patiënten die in een psychiatrische crisis terecht komen. Deze mensen en hun familieleden en vrienden moeten er zo spoedig mogelijk weer op kunnen vertrouwen dat de acute psychiatrische patiëntenzorg in orde is.

Aanpak

Het team, de teamleider en het management van de Kliniek Groningen hebben de afgelopen twee weken hard gewerkt aan het oppakken van de noodzakelijke  verbeterpunten aan de hand van een Plan van Aanpak. Lentis sluit een samenwerkingsovereenkomst met De Nieuwe Zorgorganisatie om tijdelijk een team van psychiaters en verpleegkundigen binnen te halen dat ervaren is op het gebied van de acute psychiatrie. Dat is noodzakelijk om een groot gebrek aan behandelaars op te vullen. Aan de hand van een herstelplan zullen ze samen met de betrokkenen het herstel van de klinische functie oppakken.

Meer informatie over het rapport vindt u op de website van de IGJ

 

 

 

Feedback