Kwaliteitsstatuut Lentis

jonge vrouw bruine krullen lach
Geplaatst op 17 januari, 2017

Lentis beschikt over een Kwaliteitsstatuut. Hierin staat wat wij geregeld hebben om geneeskundige geestelijke gezondheidszorg te mogen verlenen. Dus hoe Lentis de zorg voor patiënten en cliënten heeft georganiseerd.

Wij zijn er om te zorgen dat je de juiste behandeling, op het juiste moment en door de juiste behandelaar ontvangt. Dat de zorg klopt en het hele traject daaromheen ook. Dat vind je terug in het Kwaliteitsstatuut.

Formele en publieksversie Kwaliteitsstatuut Lentis

Van het formele Kwaliteitsstatuut Lentis (inclusief vaktermen en dergelijke) hebben we een meer toegankelijke versie gemaakt voor patiënten en familie. In deze publieksversie Kwaliteitsstatuut Lentis staat het hele zorgtraject beschreven, van intake van een behandeling tot nazorg bij beëindiging van een behandeling. Hoe start bij Lentis een behandeling? Wie zijn er bij de zorg betrokken? En wie is verantwoordelijk wanneer meer zorgverleners betrokken zijn? Je vindt het terug in de publieksversie van het Kwaliteitsstatuut Lentis.

Geldt voor alle aanbieders ggz

Alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, moeten beschikken over een eigen kwaliteitsstatuut. Dat is verplicht gesteld door het Zorginstituut. Het Kwaliteitsstatuut van Lentis borgt zoveel mogelijk de autonomie van de patiënt én zorgt dat de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Met andere woorden; de cliënt kan zo een weloverwogen kiezen voor een behandeling bij Lentis of juist bij een andere zorgverlener.

Feedback