Inspectie legt Lentis last onder dwangsom op voor Kliniek Groningen

Geplaatst op 24 juli, 2019

Een maand nadat het bestuur van Lentis voor de Kliniek Groningen een aanwijzing kreeg van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de inspectie aan Lentis een ‘last onder dwangsom’ opgelegd. Het bestuur van Lentis is er volgens de IGJ niet in geslaagd om binnen de termijn van een maand volledig te voldoen aan het eerste deel van de aanwijzing.

Verbeteringen ingezet

Tijdens het bezoek heeft de inspectie gezien dat Lentis verbeterstappen heeft gezet. De inspecteur: “Er is echter op genoemde punten niet volledig aan het eerste deel van de aanwijzing voldaan. De raad van bestuur geeft aan verbetermaatregelen te hebben ingezet om de tekortkomingen in de zorg weg te nemen. Toch is er nu een aantal risico’s aanwezig voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg die volgens de aanwijzing weggenomen moeten worden. Voor de kwetsbare patiënten die zorg krijgen binnen deze locatie is dit een risicovolle situatie. Ook voor de medewerkers is deze situatie onwenselijk.“

Lichamelijk onderzoek

De punten waar de inspectie op doelt zijn dat er bij alle nieuwe patiënten binnen 24 uur na opname een lichamelijk onderzoek moet hebben plaatsgevonden.  Daarnaast moest de lichamelijke gezondheidstoestand betrokken worden bij de psychiatrische diagnostiek. Verder wilde de inspectie terugzien in de dossiers dat risico’s afgewogen zijn.

Reactie Lentis

Lentis begrijpt en onderschrijft het bericht van de IGJ. Sinds de aanwijzing werken wij hard om de tekortkomingen in de zorgverlening en de onderliggende personeelsproblemen weg te werken

Wij hebben zelf de inspectie  uitgenodigd  toen de ingewikkelde problemen niet eenvoudig oplosbaar leken. Lentis heeft een maatschappelijke functie. Vanuit deze functie vinden wij het belangrijk om publiekelijk verantwoording af te leggen

Wij proberen dat te doen wat nodig is voor verantwoorde zorg aan onze cliënten.

  • We herstellen de voorwaarden voor methodisch werken.
  • We verminderen de capaciteit van de kliniek, ondanks de aanhoudende en grote patiëntenstroom.
  • We hebben een nieuw team van behandelaars en chef de clinique in de kliniek ingezet.
  • We zetten nieuwe werkrelaties op en brengen weer een leerklimaat op gang met de benodigde scholing.
  • We motiveren medewerkers en management door houvast en ondersteuning te bieden.

Er is vooral tijd nodig voor onze verbeteroperaties. We zijn nu bovenal gebaat bij ondersteuning van ons ingezette en deels al succesvolle herstelproject de komende maanden. We begrijpen dat de IGJ zijn verantwoordelijkheid wil en moet nemen en zien de last tot dwangsom als een bestuurlijke aanwijzing. Wij willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de maatregelen van de IGJ worden opgevat als gericht op het bestuur van Lentis en niet tegen de kliniek zelf of haar medewerkers. Er is ons alles aan gelegen om onze medewerkers de ruimte en het vertrouwen te geven om de verbeteringen uit te voeren.

Link naar de website van de IGJ

 

Feedback