Lentis gaat samenwerken in Volante

Geplaatst op 14 december, 2017

Lentis, Dimence Groep, GGZ Eindhoven en GGZ Noord-Holland-Noord hebben de vereniging Volante (vliegwiel) opgericht. In Volante gaan de organisaties samenwerken aan kwaliteitsverbetering en innovatie. Centraal staat het belang van de cliënt, die steeds meer een geïnformeerd regisseur van zijn eigen behandeling wordt. Volante wil in Nederland een leidende rol spelen bij kwaliteit en innovatie van geestelijke gezondheidszorg. De vier leden van de vereniging blijven volledig zelfstandig. Ze houden hun eigen juridische structuur, governance, organisatie en naam. De samenwerking is dus geen opmaat naar een fusie. Gezamenlijk bieden de vier organisaties geestelijke gezondheidszorg aan 1 op de 10 cliënten in Nederland. Er werken in totaal ongeveer 10.000 medewerkers.

Vakmanschap

Corstiaan Bruinsma, psychiater en lid Raad van Bestuur van Lentis: ”We zien in deze samenwerking een belangrijke stimulans om ons vakmanschap ten behoeve van de cliënt verder te ontwikkelen en te vernieuwen. Dat sluit aan bij een belangrijke kernwaarde van Lentis.”

Samenwerken

Om tot deze vernieuwing te komen gaan de medewerkers van de organisaties veel met elkaar samenwerken. De professionals kijken bij elkaar in de keuken om van elkaar te leren. Behandelingen en de resultaten daarvan worden systematisch vergeleken, waardoor de onderlinge verschillen worden teruggebracht en de kwaliteit in alle organisaties aantoonbaar beter wordt. Mogelijk kan er in de toekomst een gezamenlijk invulling worden gegeven aan de beschrijving van behandelingen of het profiel van professionals.

Volante is waardegedreven

Het centrale thema van de inhoudelijke samenwerking is ‘Value Based Mental Health Care’ (waardegedreven geestelijke gezondheidszorg) Het gaat daarbij om het voortdurend werken aan betekenisvolle uitkomsten voor cliënten tegen zo laag mogelijke kosten van zorg. Daarmee sluit Volante aan bij de brede beweging van ‘Value Based Health Care’ in de gezondheidszorg. De kern is hoe men de waarde voor de cliënt kan meten, verbeteren en leveren en wat dat betekent voor de organisatie van de zorg. Verbeteren kun je namelijk niet alleen. Je hebt andere vergelijkbare instellingen, teams en uitkomsten nodig om te weten of je het als behandelaar goed of minder goed doet. Volante is daarvoor een uniek platform.

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

Ernst Klunder, voorzitter Volante, over de samenwerking: “Volante is helpend om betekenisvolle uitkomsten met cliënten en de samenleving te realiseren en te versterken. We gebruiken dit netwerk om gezamenlijke interesses te delen, samen te leren en ook gezamenlijk te innoveren.” Gezamenlijk innoveren gaat sneller dan wanneer elke instelling zijn eigen weg kiest. De vereniging is compact, maar met voldoende schaalgrootte om echt grenzen te kunnen verleggen en landelijk impact te hebben. Daarnaast hebben de vier instellingen ook een gedeelde visie en ambitie en zijn ze niet elkaars directe concurrent.

Feedback