Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid van start

Geplaatst op 21 maart, 2019

Lentis maakt deel uit van het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG)  Het CIZG is nieuw samenwerkingsverband van twee academische ziekenhuizen, twee topklinische opleidingsziekenhuizen, een kennisinstelling en Lentis als ggz-instelling.

Behoefte aan betrouwbare informatie

Er is een groeiende behoefte aan betrouwbare informatie en advies over integrale zorg en complementaire behandelwijzen. De vragen hiernaar komen van patiënten, hun reguliere behandelaren en zorginstellingen De belangstelling heeft te maken met de toename van chronische aandoeningen, de opkomst van leefstijlgeneeskunde en een roep om duurzame zorg. De reguliere zorg en complementaire behandelwijzen bevinden zich echter vaak nog in gescheiden werelden. Het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) wil deze werelden samenbrengen. Ze wil dit doen door het in gang zetten van wetenschappelijk onderzoek, door bestaande kennis breed beschikbaar te stellen en op zorgvuldige wijze in praktijk te brengen. Dit sluit aan bij de toenemende vraag van patiënten. Maar ook op de ontwikkeling van consortia in de VS, Canada en Brazilië en als antwoord op herhaalde oproepen van de World Health Organization (WHO) en ZonMw.

Toename chronische aandoeningen

De gezondheidszorg in Nederland loopt in veel opzichten voorop. Onze levensverwachting neemt toe. Dat gaat gepaard met een toename van chronische ziekten. Veel van deze patiënten hebben zingevingsvragen en een onbeantwoorde zorgbehoefte. Zij zoeken naar manieren om hun chronische klachten te verlichten, de bijeffecten van reguliere behandelingen te verzachten en om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Zij zien complementaire behandelwijzen als een mogelijke oplossing. Net als in andere Europese landen gebruiken in Nederland jaarlijks miljoenen mensen naast reguliere behandelingen, ook zelfzorgmiddelen en complementaire behandelwijzen. Vaak weten zij en hun reguliere behandelaren echter niet waar ze terecht kunnen voor een deskundig, onderbouwd en veilig advies.

Gescheiden werelden

Patiënten delen hun gebruik van complementaire behandelwijzen vaak niet met hun zorgverlener. Patiënten zijn hierin terughoudend omdat de reguliere zorg en complementaire behandelwijzen zich veelal in gescheiden werelden bevinden. Ook vrezen ze een negatieve reactie van hun arts. Complementaire behandelwijzen kennen over het algemeen weinig bijwerkingen. Dit is echter niet altijd zo, bijvoorbeeld bij interacties tussen kruiden en medicatie. Zowel patiënten, zorgverleners als instellingen hebben daarom behoefte aan betrouwbare kennis over en wetenschappelijk onderzoek naar (kosten)effectiviteit, veiligheid en patiënten ervaringen op dit gebied.

Integrale Zorg

Het CIZG wil in deze behoefte voorzien. Ze wil bijdragen aan een gezondheidszorg waarbij de mens en zijn gezondheid en ziekte, integraal en wetenschappelijk worden bestudeerd en behandeld. Een patiëntgerichte aanpak met shared decision making en een brede kijk op de gehele persoon. En met een focus op positieve gezondheid en het vergroten van de kwaliteit van leven in een helende omgeving. Het CIZG wil tenslotte de toepassing van leefstijlgeneeskunde en een selectie van effectief en veilig bevonden complementaire behandelwijzen. Hierbij wordt een aantal strikte zorgvuldigheidseisen gehanteerd om verantwoorde keuzes te maken en risico’s te voorkomen.

Nieuw consortium biedt betrouwbare informatie

Het nieuwe consortium wil bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame verantwoorde integrale zorg. Het CIZG werkt daarbij samen met de consortia in de VS, Canada en Brazilië. De leden van het CIZG willen samen werken aan het beter beschikbaar maken van bestaande kennis en nieuw wetenschappelijk onderzoek in gang zetten. Het CIZG wil een infrastructuur bieden waarin academische en niet-academische instellingen samenwerken op gebied van zorg, onderzoek, onderwijs en beleid. Van daaruit wordt kennis over integrale zorg ontwikkeld, verspreid en op zorgvuldige wijze in praktijk gebracht.

Het CIZG wil waken voor de extremen van ‘omarmen met blind geloof’ en ‘op voorhand dogmatisch afwijzen’ van complementaire behandelwijzen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt een gefundeerde en genuanceerde middenweg gezocht om patiënten het beste van twee werelden te bieden.

Leden van het CIZG

Aan het CIZG nemen de volgende organisaties deel: Máxima Medisch Centrum, HagaZiekenhuis (specifiek met de specialismen hematologie en kindergeneeskunde), Maastricht UMC+, Radboudumc, het Louis Bolk Instituut en Lentis.