Lentis leidt medewerkers op in Peer-supported Open Dialogue

Lentis start met Peer-supported Open Dialogue
Geplaatst op 11 februari, 2019

Lentis begint als vierde organisatie binnen Nederland met het opleiden van medewerkers in Peer-supported Open Dialogue (POD). In 2019 gaat het om tien Lentis medewerkers.

Start binnen Lentis Volwassenenpsychiatrie

Vanuit Lentis Volwassenenpsychiatrie is gestart om Peer-supported Open Dialogue (POD) binnen Lentis vorm te geven. POD is een doorontwikkeling van Open Dialogue. Open Dialogue is vanaf de jaren ‘80 ontwikkeld door o.a. Jaakko Seikkula en Tom Anderson in Finland. Het is zowel een organisatorisch als zorginhoudelijk model voor het omgaan met ernstige psychische crises. Mensen met acute psychische klachten, zoals psychose, ervaren dankzij Open Dialogue dat de klachten minder overweldigend zijn. Bovendien worden resultaten bereikt met minder opnames en minder hoge doseringen medicijnen.

Inhoud Peer-supporten Open Dialogue

Lentis gaat beginnen met het toepassen van elementen van Open Dialogue en vervolgens wordt onderzocht hoe dit verder vorm gegeven kan worden binnen Lentis. Hierbij is de dialoog met zowel cliënten, naasten als collega’s belangrijk. Alle discussies en beslissingen vinden namelijk plaats in zogenaamde netwerk bijeenkomsten, waarbij iedereen aanwezig is die belangrijk is voor de patiënt. Dit kunnen familie, vrienden, hulpverleners of andere betekenisvolle personen zijn. Dus niks over de patiënt zonder de patiënt.

Goede resultaten

Lentis start met POD omdat uit onderzoek in Finland blijkt dat Open Dialogue ervoor zorgt dat 70% van de mensen met een acute psychose binnen twee jaar vrijwel geheel vrij van symptomen zijn en verder kunnen zonder medische begeleiding.

Meer weten?

Op deze site vind je alle relevante informatie over POD. Voor vragen over POD bij Lentis kun je contact opnemen via POD@lentis.nl.

Feedback