Lentis locaties en hulpverleners ingesteld op 1,5 meter zorg

Geplaatst op 15 mei, 2020

Hulpverleners van Lentis zijn blij dat ze door de versoepeling in het coronabeleid weer meer patiënten kunnen helpen. Hoewel veel patiënten de afgelopen periode via beeldbellen contact hebben gehad met hun behandelaar, is het goed om ook weer op andere manieren contact te hebben.

Bijvoorbeeld door cliënten weer uit te nodigen op één van de locaties of behandelaars weer huisbezoeken te laten doen. Veel cliënten en hulpverleners van Lentis hebben dit gemist.

Psychische klachten door huidige crisis

Ook krijgt Lentis signalen dat mensen het moeilijk hebben gekregen door de heftige afgelopen weken. Eenzaamheid, angstige of depressieve gevoelens en paniek duiken meer op. Deze mensen hebben er baat bij om op tijd geholpen te worden. En dat kan gelukkig weer volop bij Lentis! Wel in iets andere vorm, want Lentis houdt natuurlijk vast aan de maatregelen om het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat is anders?

Lentis heeft niet stilgezeten en eraan gewerkt om de vestigingen in te richten op de 1,5 meter samenleving en geschikt te maken voor afspraken. Lentis wil alleen cliënten zien als dat veilig en verantwoord kan. De hulpverleners hanteren daarbij de gebruikelijke maatregelen als geen handen schudden et cetera. De wachtkamers zijn ook aangepakt. Er geldt éénrichtingsverkeer en cliënten mogen niet langer dan 10 minuten voorafgaand aan hun afspraak komen. Ook wordt cliënten verzocht alleen te komen. Bij alle ingangen komen desinfectantzuilen te staan. En overal in de gebouwen hangen aanwijzingen en instructies om de veiligheid van bezoekers én medewerkers te garanderen.

Uitbreiding mogelijkheden goed voor ons type werk

Lentis hoopt dat ze met deze maatregelen de huidige cliënten weer volop kan bedienen. Het blijft mensenwerk en niet iedereen kan uit de voeten met bijvoorbeeld beeldbellen of haalt voldoende uit mailcontact. Degenen die juist heel tevreden zijn over de ingezette middelen van de laatste tijd, blijven in eerste instantie zo in contact met hun behandelaar. Met nieuwe cliënten gaat de behandelaar uitzoeken waar diegene het meest bij gebaat is. En vanaf nu horen daar gelukkig ook weer de face-to-face contacten bij, dit keer wél afgeschermd met plexiglas.

Meer informatie

Op onze speciale coronapagina

Feedback