Lentis ondertekent Gronings sportakkoord

Geplaatst op 15 november, 2019

Op 1 november is het Gronings Sportakkoord ondertekend. Marlieke de Jonge, stafmedewerker empowerment, was namens Lentis aanwezig om het akkoord symbolisch te ondertekenen.

Het Gronings Sportakkoord heeft als ambitie: Iedere inwoner van de gemeente Groningen kan op eigen niveau met plezier sporten en bewegen. Dat is een ambitie die  goed aansluit bij de ambitie van Lentis Leefstijl.  Lentis leefstijl houdt zich bezig met het organiseren, adviseren en stimuleren van een gezonde leefstijl voor medewerkers en cliënten.

Het Gronings Sportakkoord richt zich op de volgende drie thema’s:

 

  • Inclusief Sporten en bewegen Ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen, geloof of beperking, iedereen moet gebruik kunnen maken van het reeds aanwezige aanbod. Het begint bij bewegen om vervolgens te gaan sporten en te blijven sporten.
  • Duurzame sportinfrastructuur Hier is een tendens naar ‘open sportparken’ en bewegen in de openbare ruimte.
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen Voorkomen is beter dan genezen. Dit begint bij toekomstige ouders en de eerste 1000 dagen van een kind tot aan het bewegingsonderwijs op het basis- en voortgezet onderwijs.

Het Gronings Sportakkoord biedt ruimte om een koppeling te maken met het nog te sluiten Regionale Preventieakkoord. In de provincie Groningen wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een Regionaal Gezondheidsakkoord (preventieakkoord).

Het Gronings Sportakkoord en het nog te sluiten Regionaal Preventieakkoord versterken elkaar in het doel om de gezondheid en het welbevinden van de inwoners te versterken.

Feedback