Lentis sluit convenant ‘Samen voor herstel’ met ketenpartners

Geplaatst op 23 mei, 2022
Met Samen voor Herstel pakt cliënt weer eigen regie
Voor een betere kwaliteit van leven en vergroten van eigen kracht

Op naar herstel met behulp van een sterk ondersteunend netwerk voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dat was de inzet van de pilot Samen voor Herstel in de provincie Groningen. Lentis deed mee aan dit initiatief, waarbij een goede samenwerking tussen de inwoner en het professionele en het informele netwerk cruciaal is. Deze samenwerking is bezegeld met een convenant. Voor Lentis tekende Johan Oostinga van de Raad van Bestuur het convenant.

De samenwerkende partijen die Samen voor Herstel na de pilot in het primaire proces hebben opgenomen zijn naast Lentis, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Community Support en BuurtzorgT. Organisaties die ook willen meedoen, kunnen zich melden bij één van deze organisaties.

Meer over Samen voor herstel

De pilot Samen voor Herstel is in 2017 gestart onder leiding van Menzis en de Gemeente Groningen in een wijk Wijert (Groningen). Twee jaar later is deze pilot uitgebreid naar de stad en de provincie Groningen. Er is sprake van ‘herstel’ als de cliënt heeft leren leven met zijn of haar aandoening, tevreden is met zijn of haar leven en met zijn of haar rol in de maatschappij. Daarnaast is het prettig als de cliënt weer zo goed mogelijk eigen keuzes kan maken en grip krijgt op zijn of haar leven, ‘samen’ met mensen die hem of haar daarbij kunnen helpen.

Onderzoek

Tijdens de pilot is er onderzoek gedaan naar de ervaring van cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat wanneer de werkwijze van Samen voor Herstel is toegepast er een (significante) toename van kwaliteit van leven wordt ondervonden. Uit de resultaten is duidelijk geworden dat er op verschillende domeinen positieve effecten te zien zijn wanneer de cliënt ondersteund wordt bij het opzetten van een steungroep. Zo is ruim een kwart van de deelnemers zelfstandig gaan wonen.

Ook het Trimbos Instituut (2021) ondersteunt het werken volgens de methodiek die Samen voor Herstel gebruikt. Het leidt tot meer empowerment, meer persoonlijk herstel en regie over het herstelproces, beter functioneren en betere kwaliteit van leven dan wanneer cliënten alleen behandeling of begeleiding krijgen. De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat cliënten ervaren dat zij op anderen kunnen rekenen en voelen dat zij als individu sterker worden.

Training

Inmiddels heeft het Samen voor Herstel-team een training ontwikkeld voor hulpverleners. Tijdens deze training leren hulpverleners in zes bijeenkomsten wat herstel is en hoe zij netwerkgericht kunnen gaan werken door het opzetten van steungroepen.

Regie

Volgens Annelies Meijer, mede-ontwikkelaar van de training Samen voor Herstel is deze nieuwe werkwijze erop gericht de hulpverleners die betrokken zijn bij elkaar te brengen. Het is een samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en de WIJ-teams vanuit de gemeente, maar ook de persoonlijke contacten zoals familie. “Het doel is de zorg meer bij elkaar te brengen, zodat de lijntjes korter zijn en er sneller de juiste hulp geleverd kan worden. ”Daarbij wordt gewerkt met speciale steungroepen, waarbij de deelnemer zelf de regie heeft. Hij of zij bepaalt wie er in zó’n steungroep zit. Dat kan familie zijn, hulpverleners, familie of buren. “Het is belangrijk om de omgeving van de deelnemer te betrekken, omdat sociaal isolement en eenzaamheid het herstel vaak in de weg staan,” aldus Meijer.

 

Samen voor Herstel bestaat uit: gemeente Groningen, WIJ Groningen, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Lentis, BuurtzorgT, Community Support en Menzis