Meldactie ‘Hobbels naar werk’

Geplaatst op 27 juli, 2015

Welke hobbels komt u als (ex-)cliënt tegen bij het vinden van werk? Lukt het om bij tijdelijke uitval toch uw baan te behouden? De patiëntenorganisaties Ieder (In), het Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie NPCF doen deze zomer gezamenlijk een diepgaand onderzoek naar de belemmeringen die mensen met een (psychische) aandoening of beperking of (chronische) ziekte ervaren bij werk. Of mensen die hindernissen nu ervaren bij het vinden van werk of bij terugkeer naar werk of binnen het werk: alles is van belang om de signalen uit de achterban zo goed mogelijk te laten doorklinken naar de politiek en instanties.

Lobby richting politiek

De resultaten worden gebruikt in de lobby naar de politiek en instanties zodat de signalen zo goed mogelijk doorklinken.

Klik hier voor de link naar de Meldactie

Foto: Arjan Flickr

Feedback