Meldpunt Beschermd Wonen Zuidlaren

Geplaatst op 7 mei, 2020

Op het terrein van Dennenoord in Zuidlaren wonen sinds 28 april negen patiënten in de laatste fase van hun tbs-behandeling. Zij wonen grotendeels zelfstandig en nemen deel aan activiteiten buiten hun woonlocatie. Ze hebben veel vrijheden en eigen verantwoordelijkheden, maar worden wel goed begeleid.

Patiënten met een tbs-maatregel worden alleen geplaatst in forensisch beschermd wonen (BW) Zuidlaren wanneer dat gezien de risico’s verantwoord is. Voordat deze patiënten bij Beschermd Wonen terechtkomen zijn ze al langdurig behandeld in een kliniek met een hoger beveiligingsniveau. Tijdens die behandeling is gewerkt aan het verminderen van het risicogedrag en heeft de patiënt al begeleid en later onbegeleid verlof gehad. Patiënten die geplaatst worden in BW Zuidlaren, zijn dus patiënten met een laag risico.

Heeft u vragen of is er iets dat u wilt melden, dan kunt u dat doen per mail via info@lentis.nl of via het contactformulier. Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met 050 – 409 7555. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Feedback