Met onderzoek bijdragen aan patiëntenzorg en deskundigheidsbevordering

Geplaatst op 23 mei, 2022

Jaarverslag 2021 Lentis Research

Het afgelopen jaar stond wereldwijd in het teken van het tweede jaar van de COVID-19 pandemie. Je zou verwachten dat de zorg en alle innovatie daaromheen dan behoorlijk stil komt te liggen. Maar uit het jaarverslag van Lentis Research van 2021 blijkt dat er toch heel veel mogelijk is!  In het jaarverslag wordt duidelijk aan welke innovaties er binnen Lentis wetenschappelijk onderzoek was gekoppeld. U vindt er naast het lopende en afgeronde onderzoek uit 2021 binnen alle zorggroepen van het Lentisconcern, ook de verschenen (inter-)nationale publicaties.

Samenwerken

Vaak wordt in de onderzoeken samengewerkt met andere GGz-instellingen of universiteiten, al dan niet internationaal. Dit maakt dat de nieuwe (inter)nationale wetenschappelijke inzichten ook sneller toe te passen zijn binnen Lentis.

Bijdrage aan patiëntenzorg

Het jaarverslag laat goed zien hoe wetenschappelijk onderzoek de directe zorg aan cliënten kan optimaliseren. Zo heeft Lentis meegedaan aan een landelijke studie naar resourcegroepen binnen de FACT-zorg. Bij resourcegroepen participeren naasten actief in het herstelproces en heeft de cliënt de regie over zowel de doelen als de samenstelling van zijn steungroep. Door de positieve bevindingen die in een wetenschappelijk tijdschrift met een hoge impact zijn gepubliceerd, wordt nu landelijk gekeken of deze methodiek standaard toegevoegd kan worden in het behandelaanbod.

Deskundigheidsbevordering professionals

Lentis Research zet ook in op deskundigheidsbevordering van professionals. In het jaarverslag zijn er interviews met de drie beginnende onderzoekers Charlie Schillemans, Mitch Lases en Annemiek Landlust. Ze vertellen hoe het is om promotieonderzoek te doen in een ggz-instelling.

Hoogtepunten

In een jaarverslag mag je ook de hoogtepunten in een jaar vieren. En dat waren er nogal wat! Een paar voorbeelden:

  • Mitch Lases start in het tweede kwartaal op het STORY MINE project van Lentis Research. Hij zal de komende jaren onderzoek gaan doen naar herstel- en ervaringsverhalen van mensen in zorg bij FACT en autismeteams.
  • In het derde kwartaal wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst het TOPGGz keurmerk uitgereikt aan het CIP.
  • In British Journal of Psychiatry verschijnt in het derde kwartaal een editorial over negatieve symptomen,
    geschreven door prof. dr. Stynke Castelein en dr. Lisette van der Meer.
  • In het vierde kwartaal wordt het artikel van promovendus Lukas Roebroek en collega’s over zorgbehoefte en zorgconsumptie bij psychose, een unieke koppeling tussen ROM-Phamous en DIS-data, gepublicieerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Epidemiology and Psychiatric Sciences.
  • Esther Steffek wint in het vierde kwartaal de prijs voor beste pitch in de categorie ‘praktijkvoorbeeld’ op het congres Leefstijl in de GGz.
  • En in het vierde kwartaal wordt Dr. Rogier Hoenders is uitgeroepen tot leefstijlprofessional van het jaar 2021 door de vereniging Arts en Leefstijl.

Met dank aan alle onderzoekers binnen Lentis,

Jaarverslag Lentis Research 2021 definitief