Ondertekening intentieverklaring Uithuizen voor bevingsbestendige zorg

Vier bestuurders van de ondertekening
Geplaatst op 2 juli, 2020

Zorgorganisaties in Groningen, onder andere Lentis, werken samen aan bevingsbestendige zorg. Vorig jaar is in het Groninger Zorgakkoord (GZA) vastgelegd hoe dit gaat gebeuren. Hiermee is de basis gelegd voor kwalitatief goede zorg en behandeling dicht bij huis voor Groningers in het aardbevingsgebied, nu en in de toekomst. Een belangrijke voorwaarde voor nieuwbouw is dat zorggebouwen aardbevings- en levensloopbestendig worden.

De samenwerkingsafspraken in het GZA zijn tegelijk een belangrijke aanjager voor innovatie en vernieuwing in de zorg. Lentis draagt dit uiteraard een warm hart toe.

Nieuwbouw in Uithuizen

Er is in tussentijd veel overlegd en onderzocht door de samenwerkende partijen: hoe kunnen zij de zorg het beste organiseren, hoe werken ze samen en welke gebouwen passen daarbij. Op basis hiervan zijn de beste locaties in de regio bepaald. Voor Lentis gaat het om nieuwbouw in Uithuizen.

Eerste stap in Uithuizen

In Uithuizen wordt de eerste stap gezet. Lentis, Cosis en Noorderzorg hebben de wens om daar gezamenlijk nieuwe zorggebouwen neer te zetten. Het uitgangspunt is het realiseren van een plek waar wonen, ontmoeten, welzijn, zorg, dagbesteding en dienstverlening samenkomen. Noorderzorg, Cosis en Lentis richt zich voornamelijk op 24-uurszorg voor mensen met een intensieve zorgvraag. Wij zoeken daarbij samenwerking in onder meer de nachtzorg, specialistische kennis en facilitaire ondersteuning. Ook wordt een nauwe verbinding gezocht met het lokaal netwerk van Uithuizen en omgeving.

Nieuw woonconcept

Het nieuwe woonconcept ondersteunt bewoners bij de wijze waarop zij zelf willen leven. De wens is om dit nieuwe woonconcept te realiseren op het terrein van Lentis aan de Oude Tilsterweg. Onze locatie biedt een veilige woonomgeving waar verbinding met de samenleving kan ontstaan.

Ondertekening

Dinsdag 30 juni jl. is de intentie tot samenwerken ondertekend. De volgende stap is dat de plannen verder uitgewerkt worden. Daarbij worden cliënten en medewerkers van alle partijen, betrokken. Ook buurtbewoners krijgen een rol bij de invulling van het terrein. Het Dagblad van het Noorden berichtte erover.

Feedback