Ondertekening samenwerking professionele staf Lentis en Raad van Bestuur

Geplaatst op 21 september, 2021

Dinsdag 21 september is de samenwerkingsovereenkomst Professionele staf Lentis ondertekend door Arjon Glazenborg (l), psychiater en voorzitter van de professionele staf, Arien Storm, voorzitter Raad van Bestuur Lentis. Ook verpleegkundig specialist Idelette Kruidhof (r) was bij de ondertekening aanwezig.

Wat houdt een professionele staf Lentis in?

Het doel van de professionele staf is om te komen tot een grotere betrokkenheid van zorgprofessionals bij de ontwikkeling van inhoudelijk beleid. GGZ instellingen zijn verplicht om een medische staf te hebben en die bestaat uit artsen. Bij Lentis vinden we dat alle relevante zorgdisciplines vertegenwoordigd moeten zijn. Onze behandelingen zijn meestal multidisciplinair en er zijn vaak verschillende professionals bij een patiënt betrokken. Samenwerking tussen die professionals is steeds belangrijker geworden, omdat op die manier de continuïteit van zorg geborgd is. En zo is het idee ontstaan om een professionele staf in het leven te roepen die bestaat uit meerdere disciplines.

Wie zitten in de professionele staf?

De professionele staf van Lentis bestaat uit vertegenwoordigers van alle vakgroepen. Zo komt het multidisciplinaire karakter van Lentis goed tot z’n recht. Onze professionele staf is gebaseerd op de beroepentabel van de Nza en bestaat uit verpleegkundigen, klinisch psychologen en psychiaters.

Wat gaat de professionele staf doen?

In de samenwerkingsovereenkomst tussen de Raad van Bestuur Lentis en de professionele staf staat dat de professionele staf zich gaat bezighouden met:

  • Het bevorderen van de kwaliteit van zorg. De zorginhoudelijke zorgprofessional krijgt meer invloed op het proces van (strategische) besluitvorming en innovatie binnen de organisatie.
  • Implementeren en uitvoeren van (strategisch) beleid.
  • Het vormen van een inclusieve organisatie, waarbij verbindingen tussen de verschillende onderdelen voorop staan, want die dragen bij aan een prettige werksfeer en aantrekkelijk werkgeverschap.
  • Recht doen aan het multidisciplinaire karakter waarmee de zorg binnen de ggz en zeker binnen de specialistische ggz is vormgegeven.

Binnen Lentis is participatie belangrijk. De komst van een professionele staf sluit daar naadloos op aan!

Feedback