Samenwerking brengt hulp dichterbij in de wijk

Geplaatst op 13 september, 2018

Van links naar rechts Martijn Lobenstein namens Philadelphia, Joris de Jong namens Lentis, Marianne van der Harten namens Noorderbrug en wethouder Ton Schroor.

Lentis, Philadelphia en Noorderbrug gaan de langdurige ondersteuning voor de inwoners van Groningen Zuid organiseren. Op 12 september werd de officiële samenwerking ondertekend. Voor Lentis tekende Joris de Jong, directeur van Dignis. De drie partijen gaan met ingang van 1 januari 2019 de ondersteuning dichtbij, in de wijk, organiseren.

Dichterbij, in de wijk

In iedere wijk komt er een ontmoetingsplek waar mensen samen kunnen komen voor een kop koffie, samen te eten of een cursus te volgen. Ook kunnen bezoekers er terecht met hun hulpvraag. Daarnaast bieden we ondersteuning op afstand met DigiContact. Dag en nacht, zeven dagen per week kunnen mensen telefonisch of via beeldbellen met een hulpvraag terecht. Ook komen er buurtcirkels die elkaar ondersteunen waar nodig. Verder bieden we begeleiding aan mensen die aan het werk willen of vrijwilligerswerk willen doen.

We gaan de ondersteuning in de wijken van Zuid samen doen. Niet alleen met elkaar, maar ook met de inwoners, met de WIJteams, verenigingen, scholen en andere instanties. Samen staan we sterker en bieden we dichtbij in de wijk ondersteuning aan de inwoners.  Inwoners kunnen in de nieuwe situatie rechtstreeks terecht bij de WIJ-teams zonder dat ze eerst een indicatie hoeven te regelen. Zo kunnen ze sneller geholpen worden.

Feedback