Samenwerking noordelijke instellingsapotheken

Geplaatst op 14 mei, 2019

De apotheken van ggz-instelling Lentis, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en het Martini Ziekenhuis in Groningen gaan samenwerken op het gebied van farmaceutische zorg voor verpleeghuizen en ggz-instellingen. De bestuurders van deze drie partijen hebben hiertoe een overeenkomst ondertekend.

Unieke samenwerking

Deze unieke samenwerking zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van de instellingsfarmacie in de regio. De feitelijke samenwerking moet op 1 oktober 2019 van start gaan. Bestuursvoorzitter Boudewijn Ponsioen van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen: “We zijn groot voorstander van regionale samenwerking. Dit is hiervan een goed voorbeeld. Het WZA is een sterke regionale partij op het gebied van farmacie.” Peter Littooij, lid van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis: “Door deze samenwerking kunnen we onze gezamenlijke dienstverlening verbeteren. Dat is in het belang van de patiënten in onze regio”.

Innovaties

De samenwerking zorgt voor een schaalgrootte die investeringen in bijvoorbeeld apparatuur, logistiek en distributie voor alle partijen rendabel maakt. Tom Kuiper, ad-interimbestuurder van Lentis: “Door de samenwerking ontstaat er ook ruimte voor innovaties in de noordelijke farmaceutische instellingszorg.”
Er was al een samenwerking tussen de apotheek van Lentis en die van het Martini Ziekenhuis. Lentis verzorgt de levering van verpakte medicatie in blisters via het geautomatiseerde geneesmiddelendistibutiesysteem (GDS) , vanuit het Martini Ziekenhuis is een apotheker werkzaam bij Lentis, en de apotheek van het Martini Ziekenhuis verricht een aantal ondersteunende diensten voor Lentis. In de nieuwe samenwerking neemt de apotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen de taak van het blisteren over. Daarnaast worden andere taken verdeeld over de drie apotheken.

Geen banen verloren

De apotheek van Lentis is een kleine instellingsapotheek die de medicatie verzorgt voor de opname-afdelingen en verpleeghuizen van Lentis en voor de FPC Dr. S. van Mesdag. De toenemende wet- en regelgeving en kwaliteitsnormen legt een relatief grote druk op een kleine apotheek. Ook kan het voor een kleine apotheek financieel niet meer uit om de noodzakelijke investeringen te doen en zullen er in de GGZ steeds minder bedden zijn. Door de samenwerking gaan er geen banen verloren.