Samenwerking Toegankelijk Groningen

Ondertekening samenwerking
Geplaatst op 10 augustus, 2021

Vijf jaar geleden werd het VN-verdrag Handicap in Nederland van kracht. De gemeente Groningen wil een toegankelijke gemeente zijn en onderschrijft de doelen van het VN-Verdrag Handicap. In juli werd daarom een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de Werkgroep Toegankelijk Groningen waar ‘onze’ Marlieke de Jonge in participeert.

In de werkgroep Toegankelijk Groningen zijn mensen met een handicap/beperking vertegenwoordigd: blinden/slechtzienden, doven/slechthorenden, mensen met een fysieke handicap, verstandelijke beperking en/of psychische handicap.

Gevraagd en ongevraagd advies

Sinds 2018 is er in de gemeente de Werkgroep Toegankelijk Groningen actief. Deze werkgroep van betrokken en ervaringsdeskundige inwoners adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over aspecten van toegankelijkheid bij gemeentelijke plannen en projecten. Vanuit Lentis zijn we er heel blij mee dat in Groningen ook burgers met een psychische handicap in de werkgroep meedoen via Marlieke de Jonge, stafmedewerker empowerment bij Lentis.

Expertise

De gemeente maakte al langer gebruik van de expertise van de werkgroep. Hoewel de Werkgroep Toegankelijk Groningen de afgelopen tijd steeds meer betrokken raakte bij planvorming binnen de gemeente was die relatie nog niet formeel vastgelegd. Daar is nu verandering in gekomen. De werkgroep krijgt nu een formele positie en de afspraken over onderlinge samenwerking zijn vastgelegd. In het kader van deze samenwerking heeft de werkgroep Toegankelijk Groningen inmiddels ook een eigen pagina op de site van de gemeente.

Voorbeelden waarbij de werkgroep is betrokken:

  • Woonvisie van de gemeente Groningen
  • Beeldvorming en diversiteit
  • Sportvisie en Groninger sportakkoord
  • Toegankelijkheid culturele instellingen (SPOT)
  • Inrichting binnenstad inclusief ‘alternatief vervoer’
  • Ontwikkeling leidraad openbare ruimte.
Feedback