Stynke Castelein in bestuur nieuw kwaliteitsinstituut ggz

Geplaatst op 18 juni, 2018

Stynke Castelein is benoemd in het bestuur van akwa, de alliantie kwaliteit in de ggz. Stynke Castelein is hoofd onderzoek bij Lentis en bijzonder hoogleraar herstelbevordering van ernstige psychiatrische aandoeningen aan de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Hét kwaliteitsinstituut voor de ggz

Akwa gaat per 1 januari 2019 van start als hét kwaliteitsinstituut voor de ggz. Akwa zet in op kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de geestelijke gezondheidszorg. Dat gebeurt met de (door)ontwikkeling en ondersteuning van de invoering  van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties. Patiënten, hun naasten en professionals hebben hierbij de regie. Bij de uitvoering zijn ook zorgaanbieders en financiers betrokken.

Samenstelling bestuur

Naast Stynke Castelein bestaat het bestuur uit:

  • Arnoud van Buuren, psychotherapeut en voormalig voorzitter LVVP
  • Bart van Groeneweg, bestuurslid Depressievereniging, bestuurder diverse organisaties
  • Ralph Kupka, hoogleraar bipolaire stoornissen VU Medisch Centrum, psychiater GGZinGeest en Altrecht
  • Berno van Meijel, lector en bijzonder hoogleraar ggz verpleegkunde Hogeschool Inholland, VU Medisch Centrum, Parnassia Groep en Opleidingsinstelling GGZ-VS

Voortdurend toetsen

Stynke Castelein en Berno van Meijel: “Kwaliteitszorg moeten we voortdurende toetsen op de directe impact die het heeft op de behandeling van de patiënten en naasten in de ggz. Zo profiteren zowel patiënten, naasten als professionals optimaal van de aangeboden zorg. Kwaliteit is zwakke punten verbeteren, maar zeker ook sterke punten benadrukken.” Ralph Kupka: “Kwaliteit van zorg is een intelligent samengaan van wetenschappelijke evidentie en klinische expertise, afgestemd op die ene persoon die voor je zit.” Bart van Groeneweg: “Goede kwaliteitszorg maak je altijd samen.”

Kwaliteitsinformatie

Voorzitter Cathy van Beek is verheugd met de benoemingen: “Met dit breed samengestelde en enthousiaste team kunnen we ons gezamenlijk richten op het verder verbeteren en borgen van de kwaliteit van de zorg en het opleveren van kwaliteitsinformatie die voor patiënten, professionals en financiers van betekenis is. We gaan in gesprek en maken zo samen van akwa een succes.”

 

 

Feedback