Veranderingen in verplichte zorg in 2020

Geplaatst op 24 december, 2019

In 2020 gaan de Wet verplichte ggz (Wvggz) én de Wet zorg en dwang (Wzd) in. Deze wetten vervangen de huidige wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Deze twee nieuwe wetten regelen de rechten van mensen die te maken krijgen met verplichte zorg.

Er verandert veel

De Wetten verplichte ggz en zorg en dwang zijn anders dan we tot nu toe gewend zijn. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg met deze wetten ook buiten een GGZ-instelling mogelijk is. Verplichte zorg hoeft dus niet altijd een opname te zijn. Behalve opname, kunnen mensen ook thuis of poliklinisch verplichte zorg krijgen.

  • De Wet verplichte ggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz.
  • De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen.

De Wvggz en Wzd geven mensen die verplichte zorg krijgen, meer inspraak. Ze kunnen zelf hun voorkeuren en wensen aangeven. En de familie kan meer betrokken worden, als degene die verplichte zorg krijgt dat wil.

Meer informatie

De Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang zijn veelomvattend en ingewikkeld. We hebben de meeste informatie gebundeld op deze pagina.

Feedback