Yoga bij depressie, onderzoek Lentis en Rijksuniversiteit Groningen

Vrouw in yogahouding child pose
Geplaatst op 13 april, 2017

In december 2016 is een onderzoek naar de effectiviteit van het toevoegen van yoga aan de gebruikelijke behandeling bij jonge vrouwen met een depressie van start gegaan. Dit onderzoek ‘Yoga bij depressie’ is een samenwerking van Lentis en de Rijksuniversiteit Groningen en is mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Soort onderzoek

Vrouwen die voor depressie bij Lentis in behandeling zijn komen in aanmerking. In het onderzoek worden de effecten van het toevoegen van een op yoga-gebaseerde training aan de bestaande behandeling voor depressie onderzocht. Het onderzoek richt zich op vrouwen van 18 tot en met 34 jaar met een depressie. Deze groep loopt het meeste risico op het ontwikkelen van depressieve klachten. Het team bestaat uit onderzoekers, behandelaren van Lentis en de Rijksuniversiteit Groningen en een ervaringsdeskundige.

Metingen 

In totaal vullen de deelnemers vier keer een vragenlijst in en doen ze computertaken. Dat is direct voor en na de training en vervolgens zes en twaalf maanden na afloop van de training. Op deze manier kunnen de directe en de effecten op langere termijn in kaart worden gebracht. Blijkt dat de training inderdaad positieve effecten heeft, dan wordt de training in het behandelaanbod van Lentis opgenomen.

Eerste groep van start

Eind maart is de eerste yogagroep van het onderzoek naar yoga bij depressie van start gegaan. Elf vrouwen nemen deel aan deze groep. Het thema dat centraal stond in de eerste bijeenkomst was zelfzorg: hoe zorg je voor jezelf gedurende de yogalessen? En hoe zorg je voor jezelf in je dagelijks leven? Na afloop van de bijeenkomst zijn de deelnemers gestart met een online module waarin informatie over de training, yoga, zelfzorg en video’s te vinden is.

Meer informatie

Vind je op de site die voor het onderzoek is gemaakt.