Martin Sitalsing: “Overheid, zet Howick en Lili niet uit”

Geplaatst op 7 september, 2018

Vanuit Lentis hebben we met toenemend ongeloof de berichtgeving rondom Howick en Lili gevolgd. In die berichten komt een indringend beeld naar voren van getraumatiseerde kinderen. Voor zover hun geschiedenis ons bekend is, verbaast ons dat niet. Het gegeven dat de overheid ervoor koos om hen van primaire verzorger en hechtingsfiguur te scheiden heeft een trauma op een trauma gestapeld. Voor het oog van de natie is de beschadiging van deze kinderen te volgen geweest. Bestuursvoorzitter Martin Sitalsing: “Met de geplande uitzetting van de kwetsbare, zichtbaar ernstig beschadigde Howick en Lili is het risico dat de overheid neemt onaanvaardbaar groot. Daarom vragen we aan de overheid om deze kinderen in Nederland te laten en ze niet verder te beschadigen.”

Haaks op wat we professioneel gewend zijn

Martin Sitalsing: “De situatie van Howick en Lily staat haaks op wat we vanuit onze professionaliteit gewend zijn te bieden aan getraumatiseerde kinderen. In onze zorg richten we ons op affectie, rust, stabiliteit, veiligheid en, zodra deze voorwaarden gerealiseerd zijn, op herstel van de gevolgen van het opgelopen trauma.” In de zorg die we bieden zien we ook kinderen die in een pleeggezin wonen nadat ze getraumatiseerd zijn. Als de ouders niet binnen een – met het oog op de ontwikkeling van het kind – aanvaardbare termijn in staat zijn om zelf de veiligheid en de opvoeding weer ter hand te nemen, wordt gekozen voor een permanente oplossing. Een jaar is daarbij een gemiddelde richtlijn. Howick en Lili zijn al meer dan een jaar in een pleeggezin dat hen veiligheid biedt.

Geen stabiliteit en toekomstperspectief

Stabiliteit en een verzekerd toekomstperspectief is hen tot nu toe niet gegund vanwege het zwaard van Damocles dat hen al bijna hun hele leven boven het hoofd hangt. Martin Sitasling: “Als deze zaak zou gaan over Nederlandse kinderen dan zou nu gezocht worden naar een duurzame oplossing die stabiliteit kan bieden. Zonder discussie over landsgrenzen zou de overheid al lang actief ingrepen hebben om de ontwikkeling van deze kinderen te waarborgen. We vinden het stuitend dat de overheid bij Howick en Lili zelf de actor is die het risico op onherstelbare schade neemt en vergroot.”

 

Foto: www.nos.nl

Feedback