Compassietraining voor mensen die werken met mensen

Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL)

De groeiende werkdruk in de gezondheidszorg gaat niet zelden gepaard met ‘empathiemoeheid’ naar cliënten, een tekortschietende zelfcompassie en symptomen van een burn-out. Speciaal voor mensen die met mensen werken en die niet in staat zijn om een achtweekse training in te passen, heeft het Centrum voor Integrale Psychiatrie een compassietraining in gecondenseerde vorm ontwikkeld. Deze training kan in het 3e weekend van oktober worden gevolgd.

Werken met mensen vraagt veel van je. Zeker als je werkt met mensen die een lage dunk van zichzelf hebben en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. Die somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor zichzelf en anderen te ervaren. Compassie is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Compassie kan door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining. Ook onder hulpverleners, die de heilzame werking van mindfulness ontdekt hebben, is in toenemende mate een behoefte aan verdieping ontstaan.

Voor wie is het weekend bedoeld?

  • Gz-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, (gespecialiseerde) psychiatrisch verpleegkundigen, psychomotorisch therapeuten, coaches, leraren en andere professionals die werken met mensen zijn van harte welkom.
  • Het weekend is zeer geschikt als verdieping voor hen die al een cursus MBSR/MBCT hebben gevolgd. Daarnaast kan de cursus ook een eerste stap zijn tot het zelf individueel of groepsmatig gaan werken met compassiegerichte methodieken. Degenen die trainer willen worden in dit programma, wordt aangeraden om daarna de speciaal daarvoor ontwikkelde MBCL-opleiding te volgen – zie www.compassietraining.nl voor meer informatie hierover.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 1 oktober 2022. Er zijn 16 plaatsen beschikbaar. Vol is vol!

Alle informatie en het aanmeldformulier vindt u in deze flyer: Compassietraining MBCL professionals 14-16 oktober 2022 CIP (1)