Jaarlijkse lezing Ypsilon

Femmianne Bredewold verzorgt de jaarlijkse Ypsilon lezing ‘De belofte van nabijheid: samenleven in de buurt!’

Zelfstandig wonen willen we allemaal, ook mensen met een psychiatrische achtergrond. Volgens beleidsmakers kan dat. Ze bedachten daar de participatiesamenleving voor waarin mensen voor elkaar zorgen, gestimuleerd door wijk- of dorpsteams. Maar wie helpt de buurtgenoot met een psychiatrische achtergrond? En willen mensen met een beperking dat eigenlijk wel, hulp van de buren? Staat dit niet haaks op hun idee van zelfredzaamheid?

Femmianne Bredewold is socioloog en werkzaam aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ze doet al jaren onderzoek naar het ideaal van de participatiesamenleving en het samenleven van mensen met en zonder beperking hierin. Zij zet het ideaal van de particpatiesamenleving met beide benen op de grond. Ze formuleert daarnaast handvatten om de vermaatschappelijking van de zorg en de verwachtingen die zijn ontstaan na de invoering van de WMO in goede banen te leiden. Want intussen is wel duidelijk dat daar voor onze naasten nog het nodige aan schort.

De (gratis) lunch met lezing is op 5 april vanaf 12.30 uur in het Humanistisch Centrum, W.A.Scholtenstraat 2 in Groningen. De zaal is open vanaf 12.00 uur.

Aanmelden is noodzakelijk. Uiterste aanmelddatum is 26 maart.

Voor meer informatie en aanmelden: groningen.ypsilon@gmail.com of tel: 06 55176697

Tot ziens op donderdag 5 april.