Lentis Symposium A-opleiding ‘Psyche en Psychedelica’

Lentis logo op drukke paarse achtergrond

Op donderdag 20 juni organiseert onze Lentis A-opleiding Psychiatrie een symposium over de opkomende belangstelling voor het therapeutisch gebruik van psychedelica. Deelname is gratis, belangstellenden kunnen zich tot 12 juni inschrijven.

Ieder jaar wordt er binnen de Lentis A-opleiding Psychiatrie een symposium georganiseerd over een actueel thema in de psychiatrie. Dit keer gaat het over psyche en psychedelica. Met een aantal voordrachten door interne en externe sprekers wordt stilgestaan bij de geschiedenis, welke middelen gebruikt worden, hun overeenkomsten en verschillen, stand van zaken rondom onderzoeken en mogelijke bijwerkingen. En nog veel meer. Ook is er ruimte voor vragen en discussie.

Meer informatie

Vind je in de uitnodiging Lentis Symposium A-opleiding ‘Psyche en Psychedelica’.

Inschrijving

Deelname aan het symposium is gratis! We ontvangen graag je aanmelding. Dat kan tot 12 juni 2019. Externe kandidaten sturen een mail naar:

A-opleiding@lentis.nl
ovv van Lentis-symposium en naam, functie, instelling en BIG-nummer.

Mocht je na aanmelding onverhoopt verhinderd zijn, dan stellen wij het op prijs als je ons hiervan op de hoogte stelt.

Accreditatie

Voor het symposium is accreditatie aangevraagd bij NVvP, Verpleegkundig Specialisten Register en FGzpT.

Feedback