Ontwikkeling en bestemming Dennenoord locatie (fase 2)

Glas in lood ramen gebouw E6 Dennenoord
Lentis werkt samen met de Gemeente Tynaarlo, de Provincie Drenthe en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aan een plan waarin de toekomst van de Dennenoord locatie in Zuidlaren staat beschreven. Op 29 mei is de presentatie van fase 2: wat zijn mogelijkheden voor toekomstig gebruik van het terrein?

Het adviesbureau SteenhuisMeurs adviseert, begeleidt en ondersteunt het proces. Het plan moet antwoord geven op het toekomstig gebruik van het terrein waarbij we rekening houden met de culturele- en natuurhistorische waarden en een duurzame toekomst bestendige positieve exploitatie. Bestaande kernwaarden zijn ondertussen geïnventariseerd en vastgelegd in de eerste fase van het herbestemmingsproces.

Tweede fase toekomstig gebruik Dennenoord

De tweede fase beschrijft de mogelijkheden van toekomstig gebruik van de Dennenoord locatie en de voorwaarden die aan dat gebruik zitten. Deel twee wordt binnenkort vastgesteld door de partijen die betrokken zijn in het herbestemmingsproces. Lentis heeft de raadsfracties van de gemeente Tynaarlo, te weten CDA, Christen Unie, VVD en Leefbaar Tynaarlo, in een plezierige en constructieve sfeer geïnformeerd over de resultaten van fase twee, de fase waarin we op gebiedsniveau het toekomstig gebruik vastleggen.

Informatiebijeenkomst

Op 29 mei aanstaande deelt Lentis de resultaten van fase twee met een breed publiek. Een ieder is uitgenodigd. De presentatie zal plaatsvinden in de Schouwburgzaal van de Kimme. De aanvang is 19.30 uur.
Feedback