PsyQ Programmadag Stemmingsstoornissen

Voor de Programmadag nodigt PsyQ Nederland naast de behandelaren, ook collega’s van andere instellingen uit om met elkaar na te denken over een antwoord op de steeds complexer wordende behandelvraagstukken in de behandeling van depressies en bipolaire stoornissen.

Stemmingsstoornissen

In de praktijk is veel comorbiditeit op het gebied van angst, verslaving of in de persoonlijkheid. Ook chronische klachten komen veel voor en daarnaast speelt er vaak suïcidaliteit. Er zijn wachtlijsten en er ligt de druk om patiënten sneller te kunnen helpen. Er zijn effectieve behandelingen maar die blijken niet altijd voldoende om de patiënten te helpen.

Sprekers

Voor deze Programmadag zijn sprekers uitgenodigd die rond dit onderwerp vertellen over onderzoek en praktijk. Claudi Bockting opent de dag met een lezing over complexiteit en bekijkt deze vraag vanuit diverse invalshoeken. Dyllis van Dijk spreekt over een vragenlijst die ons al bij de intake helpt om in te schatten welke behandeling noodzakelijk is. Jenneke Wiersma vertelt over CBASP, de behandeling voor chronische depressies.

Lezingen en workshops

In de middag volgen lezingen en workshops na keuze over: yoga bij depressie, verslaving, zelfmonitoring, maatschappelijke context en depressie, CBASP, en over hoe subtypen van depressie mogelijk het verschil kunnen maken in het succes van behandelingen. De dag wordt afgesloten met een lezing over de impact van suïcides op hulpverleners.

Aanmelden

In het programma leest u meer informatie over deze dag. Deelname is gratis voor medewerkers van PsyQ, Lentis, METggz en Mondriaan, de kosten voor externe deelnemers bedragen € 125,-.
U kunt zich tot 25 mei aanmelden via aanmeldingen@psyq.nl onder vermelding van de volgende gegevens:

  1. Naam
  2. Functie
  3. Werkzaam bij
  4. Registratienummer NVVP, NVP, FGZPT, VSR en/of VGCT

Uw voorkeur voor het volgen van de workshops (vermeld het nummer van de workshop):

Workshopronde 1:
1e keuze :
2e keuze :

Workshopronde 2:
1e keuze:
2e keuze :

 

Feedback