RGOc NSA symposium: Hardnekkige depressie en Angst: behandeling én herstel?

Stemming- en angststoornissen kunnen erg hardnekkig van aard zijn. Een derde van de patiënten die lijdt aan een depressieve stoornis knapt niet na behandeling met vier opeenvolgende soorten antidepressiva. Ook weten we dat ondanks gangbare, evidence based behandelingen 12% van de patiënten nietbinnen twee jaar herstelt. Dit wil niet zeggen dat deze patiënten ‘uitbehandeld’ zijn; evidence based behandelopties bij hardnekkige depressie zijn bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapieën, medicamenteuze additiestrategieën enelektroconvulsieve therapie (ECT). Daarnaast kunnen innovatieve strategieën overwogen worden, bijvoorbeeld met esketamine, psilocybine of deep brain stimulation (DBS).

Herstel van een psychische aandoening gaat echter niet alleen over vermindering van ziekteverschijnselen (symptomatisch herstel), maar ook over herstel van identiteit, zelfbeeld en zelfvertrouwen, en herstel van sociale relaties en rollen (functioneel herstel). Dit zijn uitkomsten die passen bij een bredere visie op gezondheid die steeds meer aandacht krijgt: ‘het vermogen zich aan te passen en zelf regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ (Huber, 2011).

Tijdens het RGOc symposium van het Netwerk Stemming en Angst (NSA) ‘Hardnekkige depressie en angst: behandelen én herstellen!’ gaan we in op de vraag hoe symptomatisch en functioneel herstel zich tot elkaar verhouden. Het thema wordt van verschillende kanten belicht door onderzoekers uit de Noordelijke regio’s die korte pitches houden over hun onderzoek, en landelijke experts met meer beschouwende lezingen. We hebben een afwisselend programma samengesteld waarmee iedereen die geïnteresseerd is in stemming, – angst of bipolaire stoornissen bijgepraat wordt over de nieuwste inzichten rond behandeling van en omgaan met hardnekkige stemming- en angststoornissen. Aan het slot discussiëren we aan de hand van prikkelende stellingen. Iedereen van binnen én buiten het NSA is van harte uitgenodigd!

Meer informatie over het programma, de kosten en het aanmelden vind je op de site van het RGOc