RGOc studiemiddag ‘Gepersonaliseerde zorg: geen woorden maar daden’

Het RGOc organiseert de studiemiddag ‘Gepersonaliseerde zorg: geen woorden maar daden’. Veel psychische stoornissen gaan gepaard met een grote variatie in individuele kenmerken, symptomen en ziektebeloop. Het huidige behandelaanbod binnen de GGZ levert niet bij elke cliënt goede resultaten op. Dat is ook niet zo gek: elke cliënt brengt zijn eigen achtergrond, verwachtingen en doelen mee naar de behandeling. De huidige richtlijnzorg biedt echter vaak onvoldoende uitkomst om deze individuele factoren in de behandeling mee te nemen. Mede hierom wordt er al jaren bepleit om de geestelijke gezondheidszorg meer te personaliseren.

In de RGOc Studiemiddag Gepersonaliseerde zorg: Geen woorden maar daden laat men met praktijkvoorbeelden zien dat de zorg daadwerkelijk gepersonaliseerd kan worden, zodat de behandeling beter aansluit bij de behoefte van de cliënt.

Feedback