Themabijeenkomst voor naasten

U bent van harte welkom op

Maandag 9 december 2019

Tijd          : 19.00 uur tot 21.00 uur
Plaats      : Lentis (FACT Noord West), Plutolaan 329 A, Groningen
Ruimte     : Gezamenlijke ruimte of grote zaal
Voor wie  : familie/naasten van cliënten in zorg bij Lentis
Door wie : Nova Filippini en Johannes van der Tempel, ervaringswerkers.
Marjon Huiting, familie ervaringswerker.

Lentis ziet familie en naast betrokkenen nadrukkelijk als partners in zorg met aandacht voor informatieverstrekking over en weer. De familie ervaringswerker integreert haar persoonlijke ervaring in het professioneel handelen ten behoeve van ook het herstel van familie en naasten. De ervaringswerkers delen hun herstelverhaal en we zijn bij elkaar omdat het prettig en ondersteunend kan zijn om ervaringen met elkaar uit te wisselen en vragen beantwoord te krijgen.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen

  •  Wat vertel ik wel of niet aan buitenstaanders?
  •  Ervaringsdeskundigheid binnen Lentis.
  •  Ik zou het risico niet nemen: veranderwensen van je naaste.
  •  Respect voor de keuze van mijn naaste
  •  Alle overige vragen zijn welkom

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis!

Aanmeldingen en vragen over de bijeenkomsten stuurt u naar:

  • m.huiting@lentis.nl, telefoon 06 20 49 89 62
  • nlmm.filippini@lentis.nl, telefoon 06 10 01 63 60

 

Feedback