Anika Poppe

Promovendus

Onderzoeksgebied

Cognitieve problemen belemmeren vaak het dagelijks functioneren van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die langdurig intensieve psychiatrische zorg nodig hebben. In de HEADDSET studie onderzoeken wij of de combinatie van twee interventies kan leiden tot verbetering in het cognitief en dagelijks functioneren in deze groep.

Cognitieve Remediatie Training (CRT) is een psychologische interventie met als doel het verbeteren van cognitieve functies (zoals aandacht, geheugen en planning), waardoor we het dagelijks functioneren willen verbeteren. Door oefeningen te doen op de computer krijgen mensen inzicht in hun sterke cognitieve vaardigheden, maar ook welke cognitieve functies ze nog kunnen verbeteren. Daarnaast leren ze strategieën die ze kunnen toepassen in het dagelijks leven zodat ze beter om kunnen gaan met de cognitieve problemen. In de HEADDSET studie maken we aanvullend op deze training gebruik van milde hersenstimulatie. Door de stimulatie willen we de gebieden in het brein die nodig zijn om nieuwe vaardigheden aan te leren actiever maken tijdens het leren. Hierdoor hopen we dat mensen de vaardigheden die ze tijdens de computertraining (CRT) krijgen aangeboden sneller aanleren en dat het leereffect langer aanhoud. In ons onderzoek kijken wij of CRT voor mensen met een ernstige psychiatrisch aandoening effectief is en of de combinatie van CRT en milde hersenstimulatie inderdaad effectiever is dan CRT alleen, en dus leidt tot meer verbetering in het cognitief en dagelijks functioneren.

Feedback