Christien Slofstra

Christien Slofstra

Senior onderzoeker

Is werkzaam bij

Naam: Dr. Christien Slofstra

Afdeling: Lentis Research (Volwassenenpsychiatrie)

Links: ResearchGate, LinkedIn

Onderzoeksgebied

Samen voor Herstel: een pilot

Lentis werkt met VNN en het Wijkteam de Wijert samen aan een nieuwe manier om de zorg rondom een persoon met een ernstige psychische aandoening te organiseren: Samen voor Herstel. Deelnemers aan deze pilot stellen hierbij zelf een steungroep samen die regelmatig samenkomt en de hersteldoelen ondersteunt. Aan deze steungroepen kunnen zowel familie en naastbetrokkenen als hulpverleners deelnemen. De personen met psychische problemen bepalen zelf wat hun hersteldoelen zijn en wie er in de steungroep zitten.

Er wordt onderzocht wat de effecten zijn van deze methode vergeleken met de gebruikelijke zorg. Hiervoor worden de voor- en nameting van de 25 deelnemers aan de Samen voor Herstel pilot vergeleken met die van een vergelijkbare controlegroep die reguliere FACT zorg krijgt.

Deze pilot wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Groningen en Menzis.

Voor meer informatie: c.slofstra@lentis.nl

Internationale publicaties

  • Vogel JS, van der Gaag M, Slofstra C, Knegtering H, Bruins J, Castelein S. The effect of mind-body and aerobic exercise on negative symptoms in schizophrenia: A meta-analysis. Psychiatry Res. 2019 Mar 14.
  • Slofstra, C., Nauta, M.H., Holmes, E.A., Bos, E.H., Wichers, M.C., Batalas, N., Klein, N.S. & Bockting, C.L.H. (2017). Exploring the relation between visual mental imagery and affect in the daily life of previously depressed and never depressed individuals. Cognition & Emotion. doi: Exploring the relation between visual mental imagery and affect in the daily life of previously depressed and never depressed individuals. Cognition and Emotion. doi:10.1080/02699931.2017.1365047
  • Slofstra, C., Eisma, M.C., Holmes, E.A., Bockting, C.L.H. & Nauta, M.H. (2017). Rethinking a Negative Event: The Affective Impact of Ruminative versus Imagery-Based Processing of Aversive Autobiographical Memories. Frontiers in psychiatry. doi:10.3389/fpsyt.2017.00082
  • Slofstra, C., Klein, N.S., Nauta, M.H., Wichers, M.C., Batalas, N., & Bockting, C.L.H. (2017). Imagine your mood: Study design and protocol of a randomized controlled micro-trial using app-based experience sampling methodology to explore processes of change during relapse prevention interventions for recurrent depression. Contemporary clinical trials communications. doi: 10.1016/j.conctc.2017.07.003
  • Slofstra, C., Nauta, M.H., Holmes, E.A., & Bockting, C.L.H. (2016). Imagery Rescripting: The Impact of Conceptual and Perceptual Changes on Aversive Autobiographical Memories. PLoS ONE. doi:10.1371/journal.pone.0160235
  • Van den Hout, M. A., Engelhart, I. M., Beetsma, D., Slofstra, C., Hornsveld, H, Houtveen, J., & Leer, A. EMDR and mindfulness. Eye movements and attentional breathing tax working memory and reduce vividness and emotionality of aversive ideation. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. doi:10.1016/j.jbtep.2011.03.004.

Proefschrift