Lukas Roebroek

Lukas Roebroek

Promovendus

Naam: Lukas Roebroek

Afdeling: Lentis Research

Links: ResearchGate, LinkedIn

Onderzoeksgebied

Jaarlijks wordt de gezondheid en het welzijn van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) in de noordelijke provincies in kaart gebracht aan de hand van de ROM-Phamous screening. TREAT (Treatment E-Assist) is een door Lentis ontwikkelde computerapplicatie voor behandelaren en cliënten. TREAT koppelt de uitkomsten van ROM-Phamous aan de Multidiciplinaire Richtlijn voor Schizofrenie om zo behandeladviezen op maat te geven. Hiermee proberen we de aangeboden zorg nog beter aan te laten sluiten op de zorgbehoeften van onze cliënten.
In dit onderzoek zal gekeken worden naar de invloed van TREAT op de behandelpraktijk. Ook vragen we behandelaren en cliënten naar hun ervaringen om op deze manier de applicatie verder te verbeteren en klaar te maken voor gebruik binnen de GGZ.

Internationale publicaties

  • Tasma M, Roebroek LO, Liemburg EJ, Knegtering H, Delespaul PA, Boonstra A, Swart M, Castelein S (2018). The development and evaluation of a computerized decision aid for the treatment of psychotic disorders. BMC Psychiatry, 18:163.

Nationale publicaties

Feedback