Michelle van Dam

Promovendus

Naam: Michelle van Dam, MSc

Afdeling: ART Zuidlaren

Links: ResearchgateLinkedIn

Onderzoeksgebied

Cognitieve Adaptatie Training (CAT) is een psychosociale interventie die zich richt op het verminderen van de gevolgen van cognitieve stoornissen, met name executieve functies zoals planmatig denken en doelgericht handelen. Mensen leren compensatiestrategieën te gebruiken en omgevingshulpmiddelen in te zetten om de effecten van deze cognitieve beperkingen te omzeilen, met als doel het dagelijks en sociaal functioneren te vergroten. Echter wat geldt voor veel andere psychosociale interventies, geldt ook voor CAT; het lukt vaak niet goed om de interventie een goede plek te geven in de reguliere zorg. CAT-I is het vervolg op het onlangs afgeronde onderzoek naar het effect van CAT. Bekeken wordt welke factoren er aan bijdragen dat CAT wordt toegepast in de dagelijkse zorg. Met dit onderzoek hopen we ervoor te zorgen dat het makkelijker wordt om CAT en vergelijkbare interventies in de dagelijkse zorg te integreren. Door cliënten en familieleden actief te betrekken bij de vormgeving, geven we gezamenlijk invulling aan het onderzoek.

Feedback