Monique Wijffels

Preventiefunctionaris

Is werkzaam bij

Monique Wijffels is preventiefunctionaris. Ze is opgeleid tot docent gezondheidskunde en Nederlands. Monique ontwikkelt en geeft, in afstemming met gemeenten in de provincie Groningen, ggz-preventie trainingen, workshops en cursussen aan groepen (kwetsbare) burgers en beroepskrachten.
In haar werk staat het bevorderen van mentale gezondheid centraal.

Feedback