Paul Mulder

Paul Mulder

Promovendus

Naam: Paul Mulder, MSc

Afdeling: Autisme Team Noord-Nederland (Jonx)

Functie: orthopedagoog en promovendus

Links: LinkedIn

Onderzoeksgebied

Het promotieonderzoek dat ik doe is getiteld “Cognition, self-injury and autism in Cornelia de Lange Syndrome: their mutual relationships and correlation with genetic background.” Cornelia de Lange syndroom (CdLS) is een zeldzame genetische afwijking o.a. gekenmerkt door diverse medische klachten, zelfverwondend gedrag, (kenmerken van) autisme en een (ernstige) verstandelijke beperking. Dit onderzoek is een samenwerking met het Amsterdam Medisch Centrum en heeft als doel het bestuderen en beschrijven van het cognitieve en neuropsychiatrische fenotype binnen het CdLS. De focus binnen dit onderzoek ligt op de gebieden van cognitie, zelfverwondend gedrag en autisme. Promotoren: Prof. dr. R.C.M. Hennekam en Prof. dr. C. Oliver, co-promotoren: Dr. I.D.C. van Balkom en Dr. S. Piening.

Internationale publicaties

  • Mulder, P. A., Huisman, S. A., Hennekam, R. C., Oliver, C., van Balkom, I. D. C. and Piening, S. (2017), Behaviour in Cornelia de Lange syndrome: a systematic review. Dev Med. Child Neurol.
  • Huisman S, Mulder PA, …., van Balkom I, Piening S, Wierzba J, Hennekam RC. Phenotypes and genotypes in individuals with SMC1A variants. Am J Med Genet A. 2017 May 26.

Nationale publicaties

  • Mulder, P.A. & de Quay, E. (2017). Floor, ernstig meervoudig complex gehandicapt mét eigen regie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 56, 23-27.
  • Mulder, P.A., Huyghen, A.M.N., & Buruma, M.E. (2014). Betekenisvol Waarnemen. Intersubjectiviteit en de invloed op de vroeg sociaal-communicatieve ontwikkeling bij kinderen met een autismespectrumstoornis. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 13 (1), 12-18.
Feedback