Sjoerd Vogel

Sjoerd Vogel

Promovendus

Naam: Sjoerd Vogel, MSc

Afdeling: Lentis Research (Volwassenenpsychiatrie)

Links: hyproject | ResearchGate | LinkedIn

Onderzoeksgebied

Het HospitalitY (HY) project: lotgenotencontact en vaardigheidstraining ‘on the spot’ voor mensen met schizofrenie

Mijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling en effectevaluatie van een nieuwe verpleegkundige interventie voor functioneel en persoonlijk herstel. Het HY-project is een eetclub voor mensen met schizofrenie die in zorg zijn bij een FACT-team. Elke eetclub bestaat uit drie deelnemers en een verpleegkundige. De deelnemers organiseren om de twee weken thuis een etentje voor hun lotgenoten. Tijdens het organiseren wordt  individueel ‘on the spot’ vaardigheidstraining verzorgd door een verpleegkundige. De vaardigheidstraining krijgt vorm door doelen die de deelnemer stelt, bijvoorbeeld op het gebied van koken, zelfzorg of sociale vaardigheden. Het gezamenlijke eten wordt door de verpleegkundige begeleid volgens de lotgenotenmethodiek. Deze methodiek kenmerkt zich door het bieden van structuur en presentie zonder inhoudelijke deelname aan de gesprekken tussen de deelnemers. De deelnemers krijgen zo de ruimte om met elkaar ervaringen uit te wisselen over diagnose- en herstelgerelateerde thema’s.

Internationale publicaties

Feedback