Swanny Kremer

Swanny Kremer

Promovendus

Naam: Drs. Swanny Kremer

Afdeling: FPC Dr. S. van Mesdag (Forint)

Functie: ethicus / promovendus

Links: LinkedIn

Onderzoeksgebied

Swanny Kremer is filosoof, ethicus, en doet promotieonderzoek bij VUmc, RUG en FPC Dr. S. van Mesdag. Het promotieonderzoek gaat over de eventuele effecten van moreel beraad op de professionalisering van de sociotherapie. Moreel beraad houdt in dat er op een gestructureerde wijze gesproken wordt over een concreet moreel dilemma uit de praktijk waarbij een getraind gespreksleider de dialoog faciliteert. Er wordt onderzocht of geregeld moreel beraad invloed heeft op de kwaliteit van de argumentatie en afweging van medewerkers, op de (team)cultuur (dus op een groep), en op de morele sensitiviteit van een individu. Daarbij wordt onderzocht welke invloed gezamenlijk moreel beraad, dus met tbs-patiënten en medewerkers samen, heeft of het leefklimaat in een forensisch psychiatrisch centrum.

Internationale publicaties

 • Evaluating the quality of the deliberation in moral case deliberations: A coding scheme (geaccepteerd, 2017), Jellema, H., Kremer, S., Mackor, A.R., Molewijk, B. in: Bioethics, Wiley-Blackwell.

Nationale publicaties

 • Elkaar als mens zien. Nieuw ethisch stappenplan voor moreel beraad met patiënten en medewerkers in de (forensische) psychiatrie (2016), Kremer, S., Lammers, E., Pieters, R., Molewijk, B. in: Tijdschrift voor Psychotherapie, Springer.
 • Filosofische bijsluiter bij DSM-classificatie?(2016), Kraaijenbrink, J., Kuipers, T., Laan, B. van der, Kremer, S., in: Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 2, 145 – 14.
 • De worsteling: Zwijgen of praten over verkrachting (korte bijdrage) (2016), Kremer, S., in: Sozio, vakblad voor sociale professionals en het sociale domein.
 • Sociotherapie in de forensische psychiatrie. Een zorgethische bezinning op de dagelijkse forensische zorg aan tbs-patiënten (2015), Kremer, S., Wester, J., Visser, H., en Bokern, H. in: Waardenwerk, SWP tijdschriften, nummer 60.
 • De grens tussen ‘gek’ en ‘niet-gek’, (2014) Kremer, S., Koning, L., Bokern, H. in: Waardenwerk.
 • Een systemische blik op een delictvrije toekomst. Sociale netwerkanalyse toegepast in een forensisch psychiatrisch centrum (2013), Kremer, S., Stam, G., Pomp, L. in Tijdschrift voor Systeemtherapie.
 • Pionieren met ethiek. Ethische reflectie in Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag (2013), Kremer, S. In: Praktijken van normatieve professionalisering, onder redactie van Hans van Ewijk en Harry Kunneman, SWP.
 • Erkenning in de forensische psychiatrie (2013), Kremer, S., Velde, W. van der, Wolf, H. Waardenwerk.
 • Beschadigde autonomie. Hoe valt autonomie te begrijpen in een forensisch psychiatrisch centrum? (2013) Kremer, S., Meijde, J van der, Winkel, S. te, Pomp, L., Waardenwerk.
 • Ondersteunen van het eigen denkproces. Ethiek in FPC Dr. S. van Mesdag (2011), Kremer, S., Meijde, J van der. in: Tijdschrift voor Humanistiek, 47.
 • Beperkte werkingssfeer zorgt voor professionele nood. Beroepscode in praktijk (2011), Kremer, S. in: Maatwerk nummer 3.
 • ‘Ik heb zeven petten op’. Wie is de cliënt van het forensisch maatschappelijk werk? (2011), Kremer, S. in: Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging. Boom, Lemma.
 • Synco van Mesdag: ‘Wat is een psychopaath?‘(2011), Kremer, S., GGzet wetenschappelijk nr 1.
 • Een ethische bezinning op de FSNA en de professionalisering van het forensisch maatschappelijk werk (2009), Kremer, S., in: GGzet wetenschappelijk nummer 2.
 • Een blik over de muren (2007), Kremer, S., Pomp, L., Hendriks, G., en Spreen, M. in: GGzet Wetenschappelijk, 1/2: 29-53.

Boek(hoofdstukk)en

 • Do we (have to) Care, or just say ‘Beware’? (2012), Kremer, S. en Pomp, L. in: Progression in Forensic Psychiatry: About Boundaries, onder redactie van Karel Oei en Marc Groenhuijsen, Kluwer.
 • Ethical dilemma’s in structured professional judgements (2012), Kremer, S. , Beintema, H., en Spreen, M. in: Progression in Forensic Psychiatry: About Boundaries, onder redactie van Karel Oei en Marc Groenhuijsen, Kluwer.
Feedback