Lachende vrouw op uitkijk bij boot

Activering en Reïntegratie

Het krijgen van een psychiatrische ziekte kan iedereen overkomen. Voor veel mensen is dit een ingrijpende en verwarrende gebeurtenis. Toch wil je verder. Activering en Reïntegratie ondersteunt je als je last hebt van psychische problemen en je je activiteiten weer op wilt gaan pakken.

Wat is Activering en Reïntegratie

Activering en Reïntegratie begeleidt je als je last hebt van psychische klachten en problemen hebt bij het zoeken naar werk en dagbesteding. Onze begeleiding kan variëren van deelname aan een activiteit of project tot scholing, vrijwilligerswerk of betaald werk. Ook ondersteunen we je bij het behouden van de dagbesteding die bij jou past. Wij bieden een gevarieerd aanbod aan op het gebied van werk en dagbesteding. Daarnaast vind je bij Activering & Reïntegratie een laagdrempelige plek voor inloop en ontmoeting. Voor deze inloopfunctie is geen indicatie nodig. Voor de werkprojecten en activiteitencentra heb je wel een indicatie nodig.

Talenten en mogelijkheden

We creëren een uitnodigende omgeving, waar iedereen welkom is en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
We vinden dat er altijd verbetering mogelijk is in je functioneren. Als het nodig is, kunnen we geduld opbrengen om die verbetering te bereiken.
We bieden de gelegenheid activiteiten en werkzaamheden op te pakken die jou structuur, voldoening en zelfvertrouwen geven, zodat je kunt ontdekken wat je talenten en mogelijkheden zijn. Ook bieden we begeleiding bij het vinden van alternatieven, aanpassingen of  helpen we je te accepteren als je iets niet meer kunt. We streven er naar dat je de regie over je eigen leven hervindt of behoudt.

Wat biedt Activering en Reïntegratie

Een Activiteitencentrum geeft op een gezellige, sportieve, creatieve of educatieve manier vorm en inhoud aan de invulling van jouw dag.  Je kunt in het centrum terecht voor allerlei activiteiten, workshops en cursussen. Het aanbod is divers en kan verschillen per locatie. Van ieder centrum is een folder met informatie over de activiteiten ter plekke. Afgestemd op de wensen van de deelnemers organiseren medewerkers regelmatig een nieuw programma.

De inloop binnen het activiteitencentrum

De inloop is voor iedereen die contact heeft, of heeft gehad, met Lentis of een andere organisatie in de geestelijke gezondheidszorg. Het is een laagdrempelige manier om in een van onze activiteitencentra aanwezig te zijn. Hiervoor heb je dan ook geen zorgtoewijzing, behandelaar of indicatie nodig. In de inloop kom je wanneer je hier zelf behoefte aan hebt. Dit kan zijn voor een kop koffie of een praatje met een andere bezoeker of medewerker. De inloop is geopend tijdens de openingsuren van het activiteitencentrum. Er is een medewerker aanwezig om vragen te beantwoorden of om gezellig een praatje te maken. Verwacht je meer begeleiding of wil je meedoen aan een activiteit, dan kun je worden doorverwezen. Ook kunnen we je adviseren een indicatie aan te vragen, zodat je ingeschreven kunt worden.

Werkprojecten

Bij de werkprojecten kun je een stap richting werk zetten. Door actief mee te doen aan een werkproject ontdek en ontwikkel je je kwaliteiten als werknemer en collega. Je doet ervaring op met arbeidsritme, samenwerken en afspraken nakomen. Het aanbod is ook hier divers en verspreid over de provincie Groningen. Er zijn werkzaamheden in de dienstverlening, catering, techniek, groenvoorziening en administratieve sector.

Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding maakt deel uit van de FACT teams. De trajectbegeleider ondersteunt je bij het vinden van scholing of werk (betaald of onbetaald). Misschien weet je al precies welk werk je wilt gaan doen? Of heb je al bepaalde ideeën? Onze medewerkers begeleiden je bij het maken van keuzes en het vinden van de juiste plek. Er is veel mogelijk.

Locaties

Delfzijl

  • Werkproject Jobber

Groningen

Hoogezand

  • Vredekerk Hoogezand

Tynaarlo

  • Cateringproject Tynaarlo

Uithuizen

Zuidlaren

  • Werkproject de Boomklever groenvoorziening en fietsenmakerij
  • Werkproject Lijstenmakerij De Lijster / houtproject de Houtsnip/zeep
  • Activiteitencentrum’t Onderdâc
  • Werkproject de Stiep
  • Cateringproject Tynaarlo

Praktische informatie

Je komt binnen op eigen initiatief of via een verwijzing. Wanneer je een persoonsgebonden budget (PGB) hebt, kun je ook zelf zorg bij ons inkopen.
Je  kunt altijd bij een van de locaties binnenlopen om te kijken, informatie te vragen of je aan te melden. Als je je wilt aanmelden, dan wordt er een afspraak gemaakt met een medewerker van de afdeling. Deze medewerker kijkt samen met jou wat je vragen en wensen zijn op het gebied van arbeid en/of dagbesteding en welke ondersteuning het beste bij je past. Als je bekend bent binnen Lentis dan wordt met jouw toestemming informatie opgevraagd bij je hulpverlener. Als je nog niet bekend bent binnen Lentis, dan heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts of je hulpverlener buiten Lentis. Voor deelname is een indicatie vereist. Wij vragen deze samen met jou aan bij de betreffende instantie.

Activiteitenplan

Samen met jou stellen we een activiteitenplan op. De doelen die we samen afspreken en de activiteiten om deze te bereiken worden hierin zo concreet mogelijk beschreven. Op afgesproken tijden bespreken we samen dit plan en zo nodig stellen we het bij.

Dossier

Iedere cliënt heeft een dossier. Elke zorginstelling, dus ook bij Activering en Reïntegratie, is wettelijk verplicht een aantal gegevens vast te leggen. We moeten duidelijk omschrijven welke afspraken we met u maken en hoe we daartoe gekomen zijn. De resultaten en wijzigingen worden beschreven. Afspraken over begeleiding leggen we ook hierin vast. De gegevens zijn nodig voor het aanvragen van een indicatie. Uiteraard worden je  gegevens vertrouwelijk behandeld.

Voor algemene vragen over de afdeling A & R kun je terecht bij de secretariaten van de betreffende regio:

Uithuizen

Tel: 0595-431140 of 0595-437888

Groningen stad

Tel: 050-5224301

Winschoten

Tel: 0597-471075

Stadskanaal, Hoogezand en Veendam

Tel: 0599-692149

Zuidlaren

Tel. 050-4097225