6360 website-lentis

Adolescentengroep

Ben je in de leeftijd van 18 tot 24 jaar en loop je vast in relaties, studie of werk? We kunnen je op verschillende manieren weer op weg helpen zodat je je zelfstandigheid verbetert en je losmaakt van thuis als dit nodig is. Ook als je identiteitsvragen hebt en het moeilijk vindt om op eigen benen te staan, kunnen we je helpen bij jouw ontwikkeling en het vinden van jouw plek in de maatschappij.

Inhoud van de adolescentengroep

De programmaonderdelen zijn:

  • Dagboek: leren stilstaan bij en je bewust(er) worden van gedachten, gevoelens, gedrag en schema’s in het dagelijks leven. Leerdoelen: concrete en haalbare afspraken maken over doelstellingen uit jouw behandelplan. Het gaat hier om het actief leren aanpakken van problemen.
  • Groepspsychotherapie: je bent met elkaar in gesprek en  wisselt ervaringen uit. Het gaat om het bespreken van dat wat jou bezighoudt en op die manier ontdekken dat praten helpt, nieuwe inzichten brengt en dat anderen met vergelijkbare ervaringen zitten.
  • Cognitieve therapie: het in kaart brengen en uitdagen van denkpatronen en overtuigingen (ook wel schema’s  genoemd) die klachten en problemen in stand houden. Het leren ontwikkelen van meer realistische en functionele denkpatronen.
  • Psychomotorische therapie: door spelvormen, bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen leer je jouw gedrag, emoties en schema’s herkennen, word je je bewust van het effect ervan en kun je dit zo nodig leren veranderen.
  • Beeldende therapie: door middel van beeldend materiaal (klei, verf, papier etc.) leer je jezelf in de omgang met anderen beter begrijpen. Middels individuele en groepsopdrachten geef je uiting aan jouw binnenwereld. Er wordt ook geoefend via spelvormen of rollenspellen, om bepaalde sociale vaardigheden uit te proberen of te versterken.
  • Systeemtherapie: in onze behandeling vinden we jouw directe leefomgeving belangrijk; denk aan je familie, ouders en eventueel je partner. Een contact met de gezinstherapeut maakt daarom deel uit van de behandeling hier.
  • Evaluatie: het bespreken van de voortgang van de behandeling.
  • In overleg is medicamenteuze behandeling mogelijk.
  • Het is mogelijk om in overleg afdelingsmodules te volgen. Mogelijke modules zijn ‘signaleringsplan’ (bijv. bij zelfbeschadiging) of ‘werk en scholing’.

Voor wie is de adolescentengroep geschikt?

Deze groep is bedoeld voor jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar die dreigen vast te lopen in relaties, studie, of werk. Er kunnen identiteitsvragen spelen, problemen zijn met op eigen benen staan en de losmaking van thuis kan moeilijk zijn.

Als je wilt deelnemen, moet je gemotiveerd zijn voor deze vorm van groepsgerichte behandeling. We beoordelen van tevoren of deze groep geschikt is. Daarnaast is het nodig dat je een bepaalde mate van zelfstandigheid hebt en zelfstandig structuur kunt aanbrengen en vasthouden.

Locaties adolescentengroep

De bijeenkomsten vinden plaats aan de Hereweg in Groningen in het
PsyQ-gebouw.

Praktische informatie over de adolescentengroep

Het programma vindt plaats van 9.00 uur tot ongeveer 15.00 uur op maandag, woensdag en donderdag. Het programma duurt 12 maanden. In de loop van het therapiejaar wordt met jou gekeken naar de behoefte om te verlengen. Dit kan met maximaal drie maanden.

De groep bestaat uit maximaal 9 personen.