‘Ik wist dat ik het op eigen kracht niet zou redden.’
Lees het verhaal van Rosa
Jonge vrouw met anorexia

Boulimia nervosa: de behandeling

Als je boulimia nervosa hebt, bespreken we met jou wat jij nodig hebt om goed geholpen te worden. Samen kijken we welke behandeling het meest effectief en het minst belastend is en of deze past bij de ernst van jouw problematiek. Je kunt bij ons terecht voor verschillende behandelingen. Deze variëren van eens per week tot een deeltijdbehandeling of opname.

Inhoud van de boulimia-behandeling

Bij de behandeling van boulimia staat voorop wat jij nodig hebt om goed geholpen te worden. Samen kijken we welke behandeling het meest effectief en minst belastend is en of deze past bij de ernst van jouw problematiek. De behandelingen variëren van eens per week tot een deeltijdbehandeling of opname in onze Kliniek voor Eetstoornissen.

Verschillende behandelingen

Als het ambulant kan, dat wil zeggen één keer per week een afspraak bij onze polikliniek, gaan we daarmee van start (vanaf 16 jaar). Als er meerdere problemen spelen en de eetstoornis ernstig is, kijken we met jou of een deeltijdbehandeling beter past (vanaf 18 jaar). Dat betekent dat je meerdere dagen van de week in behandeling bent.

Als je eetstoornis heel ernstig is en andere achterliggende problemen groot zijn, dan is een klinische behandeling nodig. Je bent dan vijf dagen per week 24 uur per dag opgenomen en het weekend thuis (vanaf 17/18 jaar). In elke behandeling voor een eetstoornis zit een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten. We gaan met jou aan de slag met het:

  • normaliseren van je eetpatroon en gewicht
  • realistisch leren denken over gewicht en lichaamsvorm
  • stoppen met eetbuien, braken of laxeren
  • aanleren van een gezond bewegingspatroon
  • doorbreken van je isolement, het geheimhouden van de eetstoornis en het steun leren zoeken in je eigen omgeving
  • verbeteren van je negatieve lichaamsbeeld, je zelfbeeld en het doorbreken van perfectionisme
  • herstellen en verbeteren van je sociale contacten en/of vaardigheden

Leren omgaan met de eetstoornis

Voor een beperkte groep mensen kan het zijn dat het beter is te leren omgaan met de eetstoornis, omdat een leven zonder eetstoornis iets is wat je niet kunt en/of niet wilt. Ook daarvoor kun je bij ons terecht. Je wordt dan indien nodig tijdelijk opgenomen voor een zogenaamde boosteropname. Dit is een opname gedurende korte tijd, meestal zes weken, om ervoor te zorgen dat je medische conditie verbetert en het patroon van je ongewenste eetgedrag wordt doorbroken.

Actieve inzet

Bij alle behandelingen vragen we een actieve inzet van jou. We vragen je tijdens de behandeling en thuis met opdrachten bezig te zijn, iets nieuws uit te proberen en je ervaringen te delen.

Is deze behandeling van boulimia geschikt voor jou?

Je kunt bij ons terecht als je 16 jaar of ouder bent en boulimia nervosa hebt. Als je boulimia hebt, heb je regelmatig eetbuien. Voor jouw herstel is het belangrijk dat een therapie en een behandelaar bij je passen. Wij kijken in overleg met jou welke behandeling het beste bij je past.

Het behandelteam boulimia

Je kunt bij Lentis/PsyQ terecht voor behandelingen als je 16 jaar of ouder bent en boulima hebt. Ons behandelprogramma is specialistisch. Dat betekent dat onze behandelaren zich voornamelijk met mensen met een eetstoornis bezighouden. Daardoor is er langdurige ervaring en deskundigheid aanwezig. Daarbij passen we die behandelmethoden toe die op basis van onderzoek het meest effectief zijn gebleken.

Locaties boulimia-behandeling

De klinische behandeling, als je boulimia zo ernstig is dat je moet worden opgenomen, is mogelijk bij onze kliniek in Groningen.

Voor de deeltijdbehandeling kun je terecht bij PsyQ Groningen.

Poliklinische behandeling van boulimia vindt plaats bij onze poliklinieken en PsyQ-vestigingen:

Film ‘Door dik en dun’

In opdracht van Lentis/PsyQ is de film Door Dik en Dun gemaakt. In deze documentaire komen vier personages aan het woord. Ieder doet zich voor als een bepaalde eetstoornis. Op een originele manier kom je zo meer te weten over boulimia, anorexia en een eetbuistoornis. Bekijk de video op de pagina over onze Kliniek voor Eetstoornissen.

Praktische informatie over de boulimia-behandeling