Jonge vrouw tijdens winter

Competitive Memory Training (COMET)

‘Mijn collega’s zijn veel slimmer dan ik’, ‘ik ben niet mooi’, ‘ik ben de saaiste persoon op aarde, ‘alles wat ik doe is verkeerd’. Wanneer jij soortgelijke negatieve gedachten hebt, is dat mogelijk een teken van een negatief zelfbeeld. Je kunt hier flink onder lijden. Gelukkig is het mogelijk om deze spiraal van negatieve gedachten te doorbreken.

Wanneer jij lijdt onder je lage zelfwaardering, kan een COMET training uitkomst bieden. Wil jij graag weten wat COMET is en of deze training jou mogelijk kan helpen? Lees dan op deze pagina meer over COMET en de mogelijkheden om jouw zelfbeeld te verbeteren.

Wat is COMET?

COMET staat voor Competitive Memory Training en is een effectieve cognitief-gedragstherapeutische training, waarbij jouw zelfwaardering centraal staat. Met deze training verbeter je je zelfbeeld en zelfwaardering zodat jij je weer beter over jezelf gaat voelen. COMET heet ook wel zelfbeeldtraining.

Tijdens de COMET trainingen leer jij je te concentreren op jouw positieve kanten en waardevolle eigenschappen. De positieve meningen over jezelf gaan als het ware de competitie aan met jouw negatieve gedachten. Je dient jouw positieve ervaringen weer meer vooraan in het geheugen te krijgen. Je weet dat deze positieve eigenschappen aanwezig zijn, maar in het dagelijkse leven heb jij er onvoldoende oog voor. Daar ga je mee aan de slag, zodat de positieve zelfwaardering weer op de voorgrond komt.

Inhoud COMET training

Voor je aan de COMET training begint, voer je eerst een gesprek met één van de trainers. Er wordt gekeken of jij een onterecht zelfbeeld hebt en bereid bent de COMET trainingen te volgen. Je krijgt meer informatie en vult een vragenlijst in. Deze ingevulde vragenlijst wordt tijdens de laatste training weer gebruikt, wanneer de evaluatie plaatsvindt.

De eerste training

Tijdens de eerste training wordt jouw negatieve zelfbeeld in kaart gebracht en je gewenste zelfbeeld vastgesteld. Het gewenste zelfbeeld wordt ondersteund door je eigen ervaringen, karaktereigenschappen en acties. Wanneer jij jezelf bijvoorbeeld saai, dom of lelijk vindt, worden concrete voorbeelden en eigenschappen gezocht waaruit blijkt dat dit niet het geval is. De nadruk komt daarbij te liggen op je positieve eigenschappen. Je geeft bijvoorbeeld voorbeelden van jouw betrouwbaarheid, hulpvaardigheid of doorzettingsvermogen. Dat vormt jouw positieve tegenbeeld.

Oefeningen

Je leert vervolgens door middel van verschillende oefeningen dit nieuwe zelfbeeld voelbaar en sterker te maken. Ook krijg je huiswerk mee om te oefenen. Je moet je bijvoorbeeld die bepaalde situaties voorstellen (imaginatie) waarbij je positieve eigenschappen tot uiting komen op die manier worden de positieve gevoelens en gedachten over jezelf sterker en meer toegankelijk voor je.

Tijdens de daaropvolgende training worden het huiswerk en de oefeningen besproken.

Samenstelling training

COMET bestaat uit groepsbijeenkomsten, maar het is geen praatgroep. De bijeenkomsten zijn praktisch opgezet en het is de bedoeling dat je actief meedoet aan de traingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van je gewenste zelfbeeld. Je kan de oefeningen dan ook op eigen wijze invullen, op een manier die voor jou het prettigst is. Wel kan de groep jou steun bieden, je kunt je in andermans verhalen herkennen en eventueel van elkaar leren.

Een COMET training bestaat uit 8 bijeenkomsten, die wekelijks plaatsvinden. Elke bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur.

Is COMET geschikt voor jou?

De COMET behandeling is geschikt als (aanvullende) behandeling voor iedereen met een negatief zelfbeeld. Hoewel een negatief zelfbeeld geen aparte psychische stoornis is, is het vaak wel een symptoom van psychische aandoeningen en kun je er flink onder lijden.

Wanneer jij bijvoorbeeld last hebt van een depressie of een eetstoornis, kan jouw zelfwaardering erg laag zijn. Of jij hebt tijdens een paniekaanval negatieve gedachten zoals ‘ik ben machteloos’ en ‘ik kan mijzelf nooit controleren’. Naast de behandeling van jouw psychische stoornis, kan COMET dan een zinvolle aanvulling zijn om een positiever, realistischer zelfbeeld te ontwikkelen.

Ook wanneer jij geen diagnose van een psychische aandoening hebt, maar wel last ondervindt van jouw negatieve zelfbeeld, ben jij welkom op de trainingen.

Behandelaars COMET

Bij Lentis werken speciaal opgeleide behandelaars die COMET mogen uitvoeren. De behandelaar is een trainer. Dat houdt in dat hij of zij de bijeenkomst leidt, de deelnemers stimuleert en zorgt dat het doel van COMET op de voorgrond blijft staan: het verbeteren van je zelfbeeld.

Aangezien COMET een groepsbehandeling is, is het belangrijk dat jij je niet alleen op je gemak voelt bij de behandelaar, maar je ook veilig voelt binnen de groep.

Praktische informatie