Field CIP

Compassietraining

De compassietraining is een 9-weekse training waarbij je leert meer compassie tegenover jezelf, je klachten en kwetsbaarheden, en anderen te hebben. Compassie is een houding van mildheid en vriendelijkheid tegenover lastige situaties of moeilijke gevoelens, zoals pijn, stress en andere psychische klachten. Daarnaast bestaat compassie ook uit de wens deze lastige situaties of gevoelens te verlichten, zodat je er makkelijker mee om kunt gaan. Compassie is een menselijke eigenschap die iedereen in zich heeft en die met beoefening meer tot bloei kan komen.

Inhoud van de training

In de compassietraining leer je deze eigenschap te ontwikkelen en verdiepen. Veel mensen met (langdurige of terugkerende) psychische klachten hebben een negatief beeld van zichzelf en kunnen erg kritisch zijn op of hard zijn voor zichzelf. Ze voelen zich somber, angstig, boos of wantrouwend en hebben moeite hebben om vriendelijke gevoelens voor zichzelf of anderen te ervaren. In de compassietraining leer je, aan de hand van meditatieoefeningen, meer vriendelijkheid, acceptatie en verbinding met jezelf en anderen te ervaren.

Voor wie is Compassietraining geschikt?

De training is bedoeld voor mensen met psychische klachten die moeite hebben met compassie. De compassietraining gaat uit van een bepaald niveau van meditatievaardigheden en is daarmee een vervolg op de mindfulness-based cognitieve therapie of een andere mindfulness training.

Waar kan ik geholpen worden?

Om voor iedereen passende zorg te bieden is Lentis onderverdeeld in meerdere zorggroepen en onderdelen. Er is namelijk veel verschil in de behandeling van kinderen, volwassenen en ouderen. Ook de zorgvraag is vaak erg verschillend. Deze behandeling is mogelijk bij:

Praktische informatie over Compassietraining