Vrouw serieus bij waterrijk landschap

Contactgroep jong dementerenden

Bij dementie wordt vaak gedacht aan ouderen. Toch komt dementie ook op relatief jonge leeftijd voor. In de leeftijdsgroep 45-65 jaar zijn in Nederland naar schatting 10 duizend jong dementerenden.

“Achtenveertig jaar oud en dement? Dat bestaat toch niet?!”

Onder jong dementerenden wordt in dit geval verstaan: iedereen bij wie voor het 65ste levensjaar de diagnose ‘dementie’ gesteld wordt. Het stellen van die diagnose valt niet altijd mee omdat de symptomen nogal eens afwijken van dementie bij ouderen. Staan bij ouderen vaak geheugenproblemen centraal, bij jong dementerenden zien we kenmerken zoals taalproblemen, persoonlijkheidsveranderingen, moeite met het plannen van doelgerichte activiteiten en – vooral – gedragsveranderingen. Daarvan zijn dwangmatig gedrag, achterdocht, prikkelbaarheid, woede en onrust de bekendste verschijnselen. Daar komt bij dat jong dementerenden zich vaak van hun klachten bewust zijn.

Inhoud van de contactgroepen jong dementerenden

Team290 kent twee contactgroepen:

  • ‘Omgaan met een jong dementerende’
  • ‘Dementie op jonge leeftijd, Wat nu?’

Deze laatste contactgroep wordt in samenwerking met het centrum voor dagbehandeling De Mussengang in Groningen georganiseerd en is bedoeld voor patiënten.

De gespreksgroep ‘Omgaan met een jong dementerende’ bestaat uit direct betrokkenen van dementiepatiënten. Dat kunnen partners, kinderen, familieleden en andere mantelzorgers zijn. De groep wordt begeleid door professionals van Team290. Iedere bijeenkomst staat een thema centraal waarbij er ruimte is om een eigen thema in te brengen. Iedere gespreksgroep bestaat uit maximaal twaalf deelnemers en telt zeven bijeenkomsten van circa twee uur.

Voor wie zijn de contactgroepen jong dementerenden bedoeld?

Team290 helpt patiënten, partners, kinderen en andere betrokkenen bij het omgaan met dementie op jonge(re) leeftijd. We doen dat door deze contactgroepen maar ook door op maat gesneden zorgplannen.

De contactgroep ‘Dementie op jonge leeftijd, Wat nu?’ is bedoeld voor patiënten.

De contactgroep ‘Omgaan met een jong dementerende’ is bedoeld voor mensen die de zorg hebben voor een jong dementerende.  Het delen van kennis en ervaringen met lotgenoten is een bewezen methode om – door (h)erkenning van de problemen en het uitwisselen van tips en trucs – te leren omgaan met (de gevolgen van) dementie. De gespreksgroep bestaat uit direct betrokkenen van dementiepatiënten. Dat kunnen partners, kinderen, familieleden en andere mantelzorgers zijn. De groep wordt begeleid door professionals van Team290. Iedere bijeenkomst staat een thema centraal.

Waar kan ik geholpen worden?

Om voor iedereen passende zorg te bieden is Lentis onderverdeeld in meerdere zorggroepen en onderdelen. Er is namelijk veel verschil in de behandeling van kinderen, volwassenen en ouderen. Ook de zorgvraag is vaak erg verschillend. Deze behandeling is mogelijk bij:

Praktische informatie over de contactgroepen jong dementerenden