Lege weg door weiland met bomen

Crisisbehandeling

Is er sprake van een crisissituatie? Neem direct contact op met je huisarts of de huisartsenpost. Verwijzers kunnen vanuit de hele provincie Groningen dag en nacht terecht bij de Lentis Crisisdienst via 050-5223555. Onze crisishulp is gericht op directe verbetering op het moment zelf. Dat kan telefonisch, bij jou thuis of op een van onze locaties.

Een crisis heb je nooit alleen

Als je getroffen bent door een psychiatrische crisis of als een crisis dreigt, is dat een heftige en mogelijk verwarrende tijd. Lentis kan jou en je omgeving dan begeleiden in de thuissituatie. Lentis Crisisdienst wordt ingezet bij een (dreigende) crisis. Je speelt zelf een actieve rol en je eigen krachten worden zo optimaal mogelijk benut. Als SPITS en Acute Deeltijdtijdbehandeling onvoldoende blijkt te zijn en er meer intensieve verpleegkundige zorg nodig is, dan kan er samen met jou worden gekeken of een tijdelijke opname in de Kliniek Groningen, Winschoten of Zuidlaren wenselijk is.

Crisisdienst voor verwijzers

Ben je verwijzer en heb je te maken met een patiënt in een crisissituatie? Vanuit de hele provincie Groningen kan je dag en nacht terecht bij de Lentis Crisisdienst 050-5223555. Ga naar onze verwijzersinformatie voor meer informatie. Wij behandelen patiënten in crisis via IHT (Intensive Home Treatment). Dit is gebaseerd op de opvatting dat crisisbehandeling thuis leidt tot betere kansen op herstel en minder opnames