Stromend water door landschap met dorp op achtergrond

Crisisbehandeling bij zelfdodingsgedachten

Tijdens het eerste contact gaat een van onze ervaren hulpverleners met je in gesprek over je zelfdodinggedachten. Hij of zij zal veel vragen stellen. Je bekijkt samen wat je nodig hebt om je leven weer op te pakken.

Zicht krijgen op de achtergronden

Kennis over de achtergrond van je zelfdodinggedachten en -gevoelens helpt bij het begrijpen ervan. Je onderzoekt samen met je hulpverlener welke problemen hierbij een rol spelen. En we bekijken welke specifieke omstandigheden in jouw geval meespelen.

Je familie en vrienden betrekken

Wij betrekken graag je familie of naasten bij de behandeling. Uit ervaring blijkt namelijk dat je daardoor sneller weer grip krijgt op je leven.

Aanpakken van je problemen

Als je aan zelfdoding denkt, ben je meestal minder goed in staat om problemen op te lossen. Soms zijn er schulden, huisvestingsproblemen of conflicten met familie of vrienden. Wij ondersteunen je in het concreet aanpakken van deze problemen.

Samen een plan maken

Tijdens het eerste gesprek maken we samen met jou en met de mensen die dichtbij je staan, een crisisplan. In zo’n crisisplan staat beschreven wat er met je aan de hand is en wat de Crisisdienst aan hulp biedt. Bovendien worden hierin afspraken gemaakt over wat jij en je naasten kunnen doen wanneer je wanhoop of gedachten aan zelfdoding weer toenemen.

Uit onze ervaring blijkt dat zo’n crisisplan houvast kan bieden op moeilijke momenten in de periode tussen de gesprekken.

Vervolgbehandeling

Het contact met de Crisisdienst is altijd tijdelijk. Naast het verlenen van de eerste noodhulp overleggen we samen over vervolghulp, binnen of buiten Lentis. Uiteraard helpen we je om deze vervolghulp in te schakelen.

Praktische informatie over crisisbehandeling